FFD's regelsamling

FFD's regelsamling indeholder både primære og sekundære love. Det vil sig, at der ud over de love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udformet med direkte sigte på højskolen, også er medtaget andet lovgivning, der har relevans for højskolen.

 

Afsnit 01: Love og bekendtgørelser

Højskoleloven - Tilskud - Løn og ansættelse - Elevstøtte - Revision

 

Afsnit 02: Formål og virksomhed

Oprettelse af nye skoler - Vedtægter - Bestyrelsens opgaver og ansvar

Afsnit 03: Tilsyn mv.

Tilsyn generelt - Årsplaner og indholdsplaner - Sikkerhed for eleverne/undervisningsmiljø - Udlændinge

 

Afsnit 04: Tilskud til skolerne

Tilskudsregler generelt - Bogføring og revision - Driftstilskud - Bygningstilskud - Specialundervisning - Fleksjobordningen - Takster

Afsnit 05: Støtte til elevbetaling

Afbrydelse af ophold - Nordisk folkehøjskolestøtte

 

Afsnit 06: Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesbekendtgørelsen - Kontrakter - Lønindplacering - Stedtillæg - Lønninger - Gratiale - Øvrige løn- og ansættelsesforhold for lærere - Øvrigt personale - Sekretærer - Køkkenledere - Pedeller - Langtidsledige - Boliger, naturalydelser, flytning, kørselsgodtgørelse - Beskatning af evt. tjeneste- og lejeboligfordel - Naturalydelser - Flyttegodtgørelsen - Tjenesterejser - Sygdom - Graviditet, barsel og adoption - Ferie, tjenestefrihed, orlov, mv. - Andet vedr. løn- og ansættelsesforhold

Afsnit 07: Pension

Pensionskassen - ATP - Pension for nye lærere

 

Afsnit 08: Efteruddannelse, forsøgsvirksomhed

Orlovsordning, tilskud til vikar - Vikartilskud til kursusdeltagelse - Tilskud til afholdelse af kurser - FFD's stipendieregler - Tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde

Afsnit 09: Bygninger

Byggearbejder - Moms - Brandsikring

 

Afsnit 10: Diverse

Opretholdelse - Forsikringer - Moms - Radio/tv, fotokopiering, musik - Buskørsel - EF-mælk - Elektronisk fakturering - Lån

Søg i regelsamlingen

Fritekstsøgning i regelsamlingen.

Thor West Nielsen

Rådgivning og Administration
Chefkonsulent / souschef
Lovgivning og økonomi
twn@ffd.dk
Tlf. 3336 4033 / 2160 6238
So Me _logo _linkedin2

Viggo Mellerup

Rådgivning og Administration
Juridisk konsulent
Lovgivning, ansættelse og økonomi
vm@ffd.dk

Tlf. 3336 4034 / 5116 5389
So Me _logo _linkedin2


Henning I. Larsen

Rådgivning og Administration
Økonomisk konsulent
Løn, ansættelse, tilskud
hil@ffd.dk
Tlf. 3336 4048
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven