Flygtninge på højskole

Højskolerne har gode erfaringer med at have flygtninge på højskole, både på lange og korte kurser. Flygtningene har stort udbytte af at tage aktiv del i et kostskolemiljø, da et højskoleophold bidrager både til de unge flygtninges danskfærdigheder, kulturelle indsigt og netværksdannelse.

Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et højskoleophold for flygtninge. Mulighederne defineres af flygtningens status 

 

I venstre kolonne kan du læse om muligherne for flygtninge på højskole under henholdsvis integrationsprogrammet og i asylfasen.

Du kan læse mere om muligheder for samarbejde omkring sprogundervisning, særligt tilrettelagte forløb, mentorordning, vejledning og højskolernes erfaringer med at arbejde med flygtninge

Mette Kylsø

Udvikling
Projektmedarbejder
Flygtninge på højskole
mk@ffd.dk
Tlf. 3336 4261 / 2218 8825

 

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven