Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Støtte til flygtninge

Højskolerne har gode erfaringer med at have elever med flygtningebaggrund på højskole. Mange er på højskole som et led i deres integrationsprogram, men der findes også en række andre muligheder.

Gode erfaringer med flygtninge på højskole

Som højskoleelever har flygtninge stort udbytte af at tage aktivt del i et kostskolemiljø, da et højskoleophold både bidrager til de unge flygtninges danskfærdigheder, kulturelle indsigt og netværksdannelse.

Støtte til højskoleophold

Det er særligt i integrationsfasen, at der er gode muligheder for at tilbyde et højskoleophold til flygtninge.  Finansieringsmulighederne afhænger bl.a. af den enkelte flygtnings status og alder. 

Læs mere om højskoleophold for flygtninge