Politiske rapporter og dokumenter

Her finder du en samling af vigtige politiske rapporter og dokumenter.

Informationer og dokumenter vedr. ny Højskolelov, er samlet her

------------------------------------------------------------------------------------------

FFD's orientering om ny Tilskudsbekendtgørelse pr. 1. aug. 2012 (pdf)

Frie Kosteskolers høringssvar vedr ny Tilskudsbekendtgørelse pr. 1. august 2012 (pdf) 
Høringssvar (2012)

FFD høringssvar vedr forslag til lov om ændring af udlændingeloven (pdf)
Høringssvar (2011)
FFDs bemærkninger vedr. lovforslagets krav til sprogprøve og dokumentation af sprogniveau.

FFDs etiske retningslinjer for udlændinge på højskole (pdf)
Retningslinier (2010)
Det er vigtigt for højskolerne, at der skabes en bevidsthed om de krav til kvalitet og information, som udenlandske elever stiller.

Folkehøjskolernes forenings høringssvar vedr lovforslag L 221 (doc)
Høringssvar (2006)
Overordnet vurdering, kommentarer og forslag til lovforslag L 221.
Bilag til høringssvaret (doc)

Højskolerne - livslang læring i globaliseringens tid (doc)
Anbefaling til Globaliseringsrådet (2006)
Hvis fremtidens uddannelsesveje skal skabe afklarede, innovative og samfundsengagerede mennesker, bør flere måske anbefales et halvt år på højskole…

Rapport fra Højskoleudvalget (pdf)
Rapport (2004)
Udvalget peger i sin rapport på en række nye muligheder for folkehøjskolens rolle i forhold til den enkelte og i forhold til det samfund, skoleformen er en del af.

Højskolen mellem hjerne og hjerte (pdf)
Projektrapport af Peter Ettrup Larsen (2004)
Uvildig afkodning og dokumentation af de komplekse læringsprocesser, der traditionelt hævdes at finde sted under et højskoleophold.

Højskole til tiden (pdf)
Udredning af Hans Jørgen Vodsgård (2003)
En udredning om de unges trang, regeringens ønsker og højskolens ærinde under senmoderne vilkår.

Folkehøjskolerne og de formelle uddannelser (pdf)
Rapport (2003)
FFD slår til lyd for at højskolen tildeles en mere aktiv rolle i det samlede uddannelsesbillede. Bilag til Folkehøjskolerne og de formelle uddannelser

Højskolens Fremtid (pdf)
Bestyrelsesskrift (2001)
Højskolernes fælles idegrundlag, som gør dem forskellige fra andre uddannelsesinstitutioner i det moderne samfund.

Søg på ffd.dk

Bliv medlem

Få politisk indflydelse og støt højskolernes sag. Det koster 200 kr. årligt, og indebærer samtidig en række medlemsfordele. Læs mere her

Tilmeld FFD-info

Modtag vigtig information fra FFD i din mailboks. FFD-info udsendes et par gange om måneden. Læs mere

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven