Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Netværk for højskoler

Bæredygtighed skal på dagsordenen. Derfor gik en række højskoler i 2015 sammen om at skabe et netværk for højskoler, der arbejder med bæredygtighed. Din højskole kan også være med.

Om netværket

Højskolerne i Danmark har brug for en indsats for bæredygtighed, og indsatsen for bæredygtighed har brug for højskolerne!

Derfor er mere end 25 højskoler gået sammen om at etablere 'Netværk for højskoler der arbejder med bæredygtighed'.

'Netværket for højskoler der arbejder med bæredygtighed' blev etableret i 2015 med midler fra Skoleudviklings- og den Internationale pulje, samt Nordisk Ministerråd og Kulturstyrelsen.

Netværket er startet for at skabe pædagogisk udvikling og erfaringsudveksling omkring undervisning, samfundsengagement og omstilling på tværs af højskolerne i Danmark og resten af Norden.

Netværket samler den eksisterende viden om hvordan højskoler bedst arbejder med bæredygtighed, og danner ny viden i brede samarbejder på tværs af fagligheder, og med stærke kræfter fra forskning, virksomheder og blandt tidligere elever.

Netværkets arbejde og formål

Netværket hjælper alle højskoler godt på vej i deres indsats for bæredygtighed, bl.a. gennem afholdelse af seminarer, videreuddannelse af lærer og personale og udvikling af ny viden. 

Målet med netværket er at styrke højskolebevægelsens evne til at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund lokalt og nationalt og klæde de nuværende og kommende generationer af borgere på til at tage del i denne bevægelse.

Medlemmer

Netværket har i dag mere end 20 højskoler som medlemmer.

På bæredygtighedsseminar #2 (september 2016) deltog ca. 30 personer fra 20 forskellige højskoler.

Styregruppen

Netværket har en Styregruppe, som består af:

  • Johannes Schønau (Egmont Højskolen) (js@egmont-hs.dk)
  • Nana Gerstrøm Alsted (Jyderup Højskole) (nana@jyderuphojskole.dk)
  • Marianne Buus (Brandbjerg Højskole) (mb@brandbjerg.dk)
  • Rasmus Vincentz (FFD) (rv@ffd.dk)

+ Repræsentant for FFD's bestyrelse Simon Lægsgaard (Brandbjerg Højskole)

Styregruppen mødes ca. hver anden måned. 

 

undefined

Seminarer

Netværket arrangerer 1-2 gange om året et Bæredygtighedsseminar.

På bæredygtighedsseminaret får du mulighed for at:

  • Dele erfaringer og høste eksempler fra de øvrige deltagere og spændende gæster
  • Prøve kræfter med at udvikle nye greb, undervisningsformer og måder at involvere eleverne i skolens arbejde med bæredygtighed
  • Blive inspireret og motiveret til at gå hjem og afprøve nye pædagogiske metoder og/eller igangsætte forandringsprocesser på din skole
  • Opleve at være en del af et netværk og en større bevægelse blandt højskolerne, der vil et mere bæredygtigt samfund

 

Materialer

Netværket samler inspirationsmaterialer , som rapporter, oplæg, videoer og øvelser, som alle medlemmer kan få adgang til og nyde godt af i det videre arbejde med bæredygtighed.

Vejledning og rådgivning

Netværket står altid til rådighed for en god samtale om hvordan den enkelte skole kan gøre mere i forhold til bæredygtighed, både praktisk, pædagogisk og politisk.

Nordisk udveksling

Netværket samarbejder og udveksler med højskolerne i hele Norden, og deler de erfaringer og forsøg der er her, til glæde for alle. Her kan du læse mere om de nordiske højskolers  samarbejde om bæredygtighed.

Netværkets arbejde med bæredygtighed

Netværket arbejder med bæredygtighed i en meget bred forstand. Bæredygtighed handler ikke kun om klimaforandringer og grøn omstilling. 'Systemkrisen' stikker langt dybere og breder sig ind i det sociale, økonomiske, politiske og eksistentielle felt for både den enkelte og for samfundet.

Arbejdet med bæredygtighed appellerer derfor til en bred vifte af fag og pædagogiske tilgange inden for højskolen, der fx tematiserer forholdet mellem den enkeltes og fællesskabets behov, menneskets relation til og ansvar for naturen, politik, konflikt- og forandringsprocesser, kreativitet, innovation og iværksætteri, social retfærdighed, menneskerettigheder og de kommende generationers livsvilkår mv.

Tanken er at netværket, med denne brede forståelse af bæredygtighed, kan favne højskolernes aktiviteter og forskelligheder bredt.

Tre tilgange til bæredygtighed

Praktisk

Indsatsen for bæredygtighed handler også om højskolernes eget forbrug af ressourcer og muligheder for at påvirke lokalt og globalt. Derfor arbejder netværket også med at kortlægge og forbedre højskolernes forbrug at f.eks. energi og vand, ser på rejseaktiviteter og potentialerne i udearealerne.

Pædagogisk

Det er en udfordring for alle indsatser for bæredygtighed, at undervise og formidle det videre til andre. For højskoler som er interesseret i bæredygtighed og arbejder med det, er der brug for inspiration og udveksling om hvordan man pædagogisk kan gøre arbejdet med bæredygtighed mere tilgængeligt og motiverende. Derfor arbejdet Netværket med pædagogik og bæredygtighed, og samler den bedste viden fra ind- og udland, samt afprøver nye former for pædagogiske tilgange til bæredygtighed.

Politisk

Indsatsen for bæredygtighed er i høj grad politisk, og i debatten om bæredygtighed er der god brug højskolernes stemme. Med udgangspunkt i højskolernes stærke traditioner for dannelse og folkelig forankring, har højskolerne mulighed for at vise nye veje i indsatsen for bæredygtighed og bidrage med praktiske eksempler på inklusion, mobilisering, ombygninger, lokalforankring osv.

Vær med

Så hvis du som forstander, underviser, andet personale eller medlem af bestyrelsen, er interesseret i at lære mere om hvordan din højskole kan blive endnu skarpere på at arbejde med bæredygtighed, så kontakt os.

Hvad enten du som ildsjæl ønsker at få mere bære dygtighed ind i din undervisning, eller som praktisk personale savner inspiration til løsninger, så er netværket til for at hjælpe, og det gør vi meget gerne.

Rasmus-Vincens

Rasmus Vincentz

Bæredygtighedskoordinator
Udvikling

undefined