Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om naturvidenskabelig dannelse

Naturvidenskabelig dannelse er i dag en forudsætning for demokratisk deltagelse i den offentlige debat og vedrører en bred indsigt i livets og fællesskabets udfordringer. På højskolerne arbejder vi med dannelsen i forskellige fag og aktiviteter.

Hvorfor naturvidenskabelig dannelse?

Når vi i nyhedsmedier hører, ser eller læser om masseødelæggelsesvåben, om miljøproblemer, om bærerdygtighed og om finanskriser, undgår vi ikke at blive konfronteret med indslag, der i større eller mindre omfang refererer til naturvidenskabelig viden. Naturvidenskabens sprog og principper er globalt forankret og vinder genklang i Kina såvel som i Danmark. Det naturvidenskabelige område kan derfor også vise sig at være interessant for højskoler, der på nye måder ønsker at løfte hovedsigtet: Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse.

Naturvidenskabelig dannelse på højskolerne

Naturvidenskabelig dannelse på højskoler skal være mere end en god oplevelse. Det er ikke kun et spørgsmål om at se og høre naturen, når man laver mad, går på svampejagt, kigger på stjerner, vandrer eller er på adventurerace. Den naturvidenskabelige dannelse handler også om at kunne forklare, hvorfor naturens fænomener opstår og udvikler sig, som de gør. Det vil sige, at man på en højskole udover den gode oplevelse bliver oplyst. Fænomenerne skal forklares og ses i sammenhæng.

Tilknytning til den almene dannelse

Allervigtigst er det, at den naturvidenskabelige dannelse på højskoler knyttes til den almene dannelse gennem perspektivering til emner og udfordringer, der rækker ud over den naturvidenskabelige sfære. Hvilken betydning har naturfænomenerne og deres bevægelse for det liv, vi lever sammen? Gennem perspektiveringen bliver det også lettere at engagere sig i mange af vor tids politiske, eksistentielle og videnskabelige spørgsmål. Den naturvidenskabelige dannelse handler både om oplevelse, forklaring og forståelse.