Dokumentation for markant effekt af højskoleophold

En ny omfattende analyse viser markante effekter af højskoleophold for unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Deres chancer for at komme tilbage i uddannelsessystemet øges betragteligt. Undersøgelsen viser også, at unge, der har været på højskole, har markant bedre chancer for at gennemføre en videregående uddannelse. For begge analyser gælder resultatet i særlig grad for unge fra såkaldt ikke-uddannelsesvante hjem.

Effektundersøgelse

Download rapporten 

 

 


Generelt har højskoleophold for unge markant positiv effekt på de unges uddannelsesforløb.  Særligt to resultater fra undersøgelsen, der baserer sig på oplysninger fra 350.000 unge, påkalder sig interesse:

Unge, der har afbrudt ungdomsuddannelser, øger deres chancer betragteligt for at komme tilbage i uddannelsessystemet ved at tage på højskole. Effekten er 17 % større ved et højskoleophold i forhold til tilbagevenden til uddannelse end ved ikke at være i uddannelsesaktivitet. Denne effekt er særlig markant for unge, der falder fra en erhvervsrettet uddannelse. Her er effekten hele 27 % større.

Videregående uddannelser

Unge, der tager på højskole, inden de begynder deres videregående uddannelse, øger deres chancer markant for at gennemføre deres uddannelser.

Effektanalysen viser et lavere frafald hos studerende, der har været på højskole, inden de starter på en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser en positiv effekt på 6-7 %. Effekten er størst på universiteternes bacheloruddannelser, hvor
højskoleophold reducerer frafaldet med ca. 10 %.

"Set ud fra et uddannelsespolitisk synspunkt må disse resultater være iøjnefaldende, idet det er markante uddannelsespolitiske målsætninger både at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse - især en erhvervsrettet
ungdomsuddannelse -, ligesom det er et mål at få flere unge til at gennemføre
en videregående uddannelse," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolerne Forening i Danmark.

Effekten størst hos unge fra ikke-uddannelsesvante hjem

Højskoleophold er i særlig grad til gavn for unge, der kommer fra ikke-uddannelsesvante hjem, viser undersøgelsen også. Sandsynligheden for at vende tilbage til uddannelsessystemet efter afbrudt erhvervsfaglig uddannelse øges med hele 55 % for unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, hvis de tager på højskole efter afbruddet. 

I forhold til frafald på videregående udannelser viser der sig også en større effekt for denne gruppe. Frafaldsrisikoen på de videregående uddannelser falder med højskoleophold for unge fra ikke-uddannelsesvante hjem med ca. 15 %, og på universitetsbacheloruddannelserne er faldet på ca. 33 % efter ét års og ca. 23
% efter to års studier. 

Analyserne, der er udarbejdet af Lange Analyser med støtte fra Kulturministeriet, er tilsammen baseret på oplysninger om 350.000 unge.

Niels Glahn

Ledelse
Generalsekretær
ng@ffd.dk
Tlf: 3336 4032 / 2035 2362
So Me _logo _linkedin2 

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven