Tallene for Højskolernes aktivitet i skoleåret 2015-2016 viser fortsat vækst

Aktivitetstallene for skoleåret 2015-16 foreligger nu, efter skolerne har indberettet til ministeriet.

Tallene viser det glædelige resultat, at de senere års fremgang også er fortsat i det afsluttede skoleår, samtidig med at tallet fortsat er det største siden år 2000.

Det samlede årselevtal (1 ÅE = 40 elevuger) i skoleåret 2015-16 er 5.570, hvilket er en stigning på 4,1 % i forhold til skoleåret 2014-15. Set over de sidste 5 år har den samlede stigning været på 10,5 %.

Det er især antallet af elever på de lange kurser (varighed over 11 uger) der giver stigningen, idet der for denne gruppe alene har været en stigning på 5,8 % til 4.542 ÅE, modsat elever på ugekurser hvor årselevtallet stort set har været uændret.

Antallet af årselever, der har udløst tillægstaksten for unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse, er vokset med 1% til 623 ÅE. De udgør 14% af eleverne på lange kurser. 'Mentoreleverne' udgør 218 af de 623 ÅE.

Den største vækst ses hos de aktiverede elever (elever hvor kommunen skal dække alle omkostninger). Selv om det samlede antal blot er 113 ÅE, så er væksten her på 18% i forhold til sidste skoleår.

Thor West, Tlf. 3336 4033, Mail twn@ffd.dk

Søg i FFD informerer

Her kan du fritekstsøge i alle FFD-infoer fra 2012 og frem til i dag.

Tilmeld FFD-info

Modtag vigtig information fra FFD i din mailboks. FFD-info udsendes et par gange om måneden. Læs mere

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven