Højskoleelever som Globale Historiefortællere

Vær med i det fælles internationale projekt som arbejder med studierejsen som læringsrum, medieproduktion som metode og undervisningsmaterialer med fokus på det globale.

 
 
 

Globalstory.dk - en platform for højskoleelever til højskoleelever

Med det nye online magasin globalstory.dk bidrager højskoleelever med deres historier om verdens udfordringer. Målet er at styrke elevernes tro på, at deres stemme er vigtig i løsningen af tidens udfordringer samt styrke højskolernes offentlige stemme på det globale område. Projektet er udviklet i samarbejde med de deltagende lærere og elever.

Når højskoleeleverne rejser på studieture ud i verden, eller når internationale elever rejser til Danmark, forfølger de tidens vigtigste spørgsmål og formidler deres viden via medieproduktioner på platformen. På den måde vil læringsplatformen give højskoleelever muligheden for sammen at blive klogere på den verden, de er en del af.

De fire temaer Politics, Sustainability, Identity og Migration danner rammen for de elevproducerede mediehistorier. Historierne kan være alt fra nyhedsartikler, reportager, videoer eller lydoptagelser og giver et billede på, hvilke udfordringer verden står overfor, og hvordan de mennesker eleverne har mødt på deres rejse, håndterer dem.

Globale Historiefortællere er også et pædagogisk projekt, hvor lærerne bliver klædt på til at tage globale tematikker op i undervisningen, og på den måde inspirere eleverne til at tage stilling og få nye perspektiver på globale og internationale fænomener. Globalstory.dk indeholder derfor også et læringsrum for lærere samt medietutorials til brug for eleverne i udvikling af produktionerne.

Højskoleelever skal bidrage til debatten

I tilknytning til globalstory.dk holdes der løbende en række offentlige arrangementer og initiativer, hvor elevernes historier og oplevelser bliver en del af den generelle debat, bl.a. på Folkemødet og gennem samarbejde med CPH:DOX og Verdens Bedste Nyheder.

Det er målet, at projektet skal bidrage til, at de deltagende højskoleelever gennem rejsen, arbejdet med formidlingen af deres oplevelser og dialogen med andre elever, styrker deres viden om globale spørgsmål, styrker deres interkulturelle værdier og styrkes i troen på, at deres stemme er vigtig i udviklingen af løsninger på tidens udfordringer.

Projektet har tre overordnede mål;

1) At styrke samarbejde, netværk og sparring mellem lærere,

2) At styrke elevernes globale medborgerskabsdannelse og

3) At højskolerne deltager i den offentlige debat om vores fælles udfordringer i verden og løsningerne herpå.

Projektet styres af FFD, men udviklingen sker i tæt samarbejde med højskolelærere og elever på deltagende højskoler. Projektet er åbent for alle højskoler, der har lyst til at deltage og få inspiration til at styrke deres arbejde med det globale i undervisningen, på studierejsen og i forbindelse med medieproduktion.

Læs mere om projektet

Læs principperne for projektet

Læs om tidligere og kommende aktiviteter for projektet

 

Søg på ffd.dk

Sara Skovborg Mortensen

Udvikling
International Konsulent
Pædagogisk udvikling, internationale elever og puljemidler
sam@ffd.dk
Tlf.  3336 4262 / 2119 2882
So Me _logo _linkedin2

Evelina Gold

Udvikling
Webredaktør/ web editor, www.globalstory.dk
Tlf. 3336 4268 / 2891 3051
eg@ffd.dk

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven