Udviklingskonsulent

Vil du være med til udvikle og realisere foreningens ambition om at øge mangfoldigheden på højskolerne? FFD søger en kollega til udvikle skoleformen i tæt dialog med højskolerne og de øvrige ansatte i Højskolernes Hus. Frist 18. januar.

I foråret 2017 vedtog Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) en ny strategi for 2018-2022. I strategien er der lagt stor vægt på, at højskolerne er for alle og at eleverne på højskolerne afspejler befolkningssammensætningen.

”Folkehøjskolen har en fundamental rolle at spille som et sted, hvor mennesker fra alle samfundslag mødes, taler sammen og lytter til hinanden.

I et demokratisk samfund er sammenhængskraften mellem mennesker helt afgørende for fortsat udvikling, men sammenhængskraften udfordres af en stigende opdeling af borgere”

FFD’s strategi 2018-2022

FFD søger derfor en udviklingskonsulent med højskoleerfaring der, i tæt sammenspil med landets højskoler, får til opgave at udvikle og realisere foreningens ambition om at øge mangfoldigheden på højskolerne. I stillingen vil der være mulighed for at sætte dit eget præg og tilføre gode ideer til foreningens arbejde.

Vi ønsker en person, som brænder for at få mennesker i tale, ikke er bleg for at tage kontakt og opsøge nye netværk, og ønsker at medvirke til at udvikle skoleformen i tæt dialog med højskolerne og de øvrige ansatte i Højskolernes Hus.

Arbejdsopgaverne

består blandt andet i:

  • Pædagogisk udviklingsarbejde i forhold til højskolernes praksis og deres udfordringer i arbejdet med særlige og nye målgrupper
  • At understøtte højskolernes netværk for arbejde med naturfaglighed og teknologi
  • Udvikle netværk og samarbejde med vejlednings- og uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på tekniske, naturfaglige, handels- og erhvervsuddannelser, herunder afvikling af dialogmøder med studie- og uddannelsesvejledere
  • At udvikle arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk herunder understøttelse af indsatsområdet ’Flygtninge på højskole’
  • Samarbejde med kommunikationsafdelingen om at nå ud til nye målgrupper
  • Masser af opgaver i samspil med resten af husets ansatte: Deltagelse på Folkemødet og højskolernes årsmøde, planlægning og afvikling af kurser, konferencer for højskolelærere, forstandere og andre med interesse for skoleformen mv.

Krav til dig:

  • Stort engagement og lyst til at arbejde for at skabe potentiale for stor mangfoldighed på landets højskoler
  • Erfaring med og stort kendskab til højskolerne og skoleformen er en forudsætning
  • Erfaring med projektledelse, større samarbejdsprojekter – og så har du en stærk pen i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger
  • Mod til at tænke nyt og stort – du har energi god fantasi og højt humør og vil bidrage positivt på en arbejdsplads med højt til loftet, store ambitioner og plads til forskellighed

Ansøg

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer) med fast arbejdsplads i Højskolernes Hus på Nytorv i København. Højskolernes Hus er en levende arbejdsplads med små 30 ansatte.  Du bliver placeret i Udviklingsteamet bestående af 12 medarbejdere. Lønnen forhandles i henhold til overenskomst. Ansøgning og CV sendes senest d. 18. januar kl. 12 til obr@ffd.dk i pdf-format. Skriv Udviklingskonsulent og dit navn i emnefeltet. Samtaler finder sted onsdag d. 24. januar.

Kontakt

For yderligere information kan du tage kontakt til souschef Ole Buch Rahbek, obr@ffd.dk eller tlf. 2230 7833. Læs mere om foreningen på www.ffd.dk