Kombinationsprojektet

Kombinationsprojektet er et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser. Formålet er at øge folkehøjskolernes medvirken til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kombinationsprojektet er et satspuljeprojekt, som er et led i regeringens målsætning om uddannelse til alle. Projektet startede i 2008 og løb frem til udgangen af 2015. 

Målgruppe

Projektets målgruppe er unge mellem 16-25 år uden ungdomsuddannelse, eller som vurderes som frafaldstruede på uddannelsen. Projektet kan tilbyde denne målgruppe at forberede dem til en erhvervsuddannelse, igennem et højskoleophold.

Et kombineret højskole- og erhvervsskoleophold skal sikre den unges motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For at deltage i projektet skal den unge i samarbejde med en UU-vejleder udfærdige en uddannelsesplan, der rækker ud over højskoleforløbet og ind i en erhvervsrettet uddannelse. På højskolen vil den enkelte unge desuden blive tilknyttet en vejleder, der vil hjælpe, sparre og vejlede den unge gennem forløbet. 


Finansielle muligheder

Læs om de forskellige finansielle muligheder i kombinationsprojektet.


 

Højskole som genvej til uddannelse

Klik på folderen for at læse den online, eller download folderen om højskole som genvej til uddannelse som pfd.

 
 

Unge uden ungdomsuddannelse på højskole

Folder med eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering.
Læs den online, eller download folderen om uddannelsesforløb og finansiering til unge uden ungdomsuddannelse.

 
 

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse

Folder målrettet vejledere. Læs den online her, eller download folder til vejledere om unge uden ungdomsuddannelse.

 
Jakob Hvenegaard

Pædagogik & udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven