Naturvidenskabelig dannelse i højskolen

Naturvidenskabelig dannelse er i dag en forudsætning for demokratisk deltagelse i den offentlige debat og vedrører en bred indsigt i livets og fællesskabets udfordringer.

Når vi i nyhedsmedier hører, ser eller læser om masseødelæggelsesvåben, om miljøproblemer, om bærerdygtighed og om finanskriser, undgår vi ikke at blive konfronteret med indslag, der i større eller mindre omfang refererer til naturvidenskabelig viden. Naturvidenskabens sprog og principper er globalt forankret og vinder genklang i Kina såvel som i Danmark. Det naturvidenskabelige område kan derfor også vise sig at være interessant for højskoler, der på nye måder ønsker at løfte hovedsigtet: Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse.

Jakob Hvenegaard

Udvikling
Specialkonsulent og teamleder
Unge uden ungdomsuddannelse, uddannelsessamarb. og vejledning
jha@ffd.dk
Tlf. 3336 4266 / 4022 8725
So Me _logo _linkedin2

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven