Ledelsesansvarsforsikring

Der er mulighed for at tegne en ledelsesansvarsforsikring, der dækker bestyrelse og den daglige ledelse. Se:

https://ffd.dk/administration/institutionen/forsikringer-og-pension/