Oprettelse af højskole

Enhver kreds af borgere kan oprette en højskole, men for at blive godkendt til tilskud efter Højskoleloven, skal en række krav være opfyldt.

Se mere om oprettelse af en højskole her