Revision og regnskab

Højskolerne skal i deres administration og regnskabsførelse følge højskolernes regnskabsbekendtgørelse og revisionsbekendtgørelse. Desuden har ministeriet udarbejdet en revisortjekliste. Se:

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/administration-af-hoejskoler/lovgivning-om-folkehoejskoler/