Vejledning om Sejlads

Vejledningen omhandler de nye retningslinjer for sejlads, som Søfartsstyrelsen i 2012 har lavet i samarbejde med bl.a. flere foreninger.

Se vejledningen om sejlads.