Tilskud

Som godkendt folkehøjskole er man berettiget til at modtage tilskud, så længe man lever op til lovens krav. Se Finanslov og takstkatalog (for størrelsen af tilskud)
Godkendelse til tilskud