Timenedsættelse ved 60 år

Hvis læreren anmoder om det, har man ret til timenedsættelse, men det sker ikke automatisk. Gælder fra det skoleår, hvori læreren fylder 60 år.