Love og regler

Her kan du få et overblik over de mange regler og love, der gælder for driften af en højskole.

Regelsamling

FFD's regelsamling henviser til de love og regler, der er udformet direkte for højskoleområdet, men viser også en oversigt over mange af de generelle love, der har betydning for den daglige drift af højskolerne.

Regelsamlingen er sidst revideret i juli 2017.

Se FFDs regelsamling

Vejledende skrivelser

Giver flere information om Persondataloven, Indholdsplanen, Markedsføringsloven, Ansvar og sikkerhed ved særlige aktiviteter og Vejledning om sejlads.

Se FFD's vejledende skrivelser

Kulturministeriets skemaer og vejledninger

Se Kulturministeriets vejledninger og skemaer mv. her.

Viggo Mellerup

Juridisk konsulent
Rådgivning og administration

Juridisk rådgivning, ansættelsesforhold.

På barsel til og med 9. maj 2021

undefined 

 

Thor West Nielsen

Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.