Ansvar og sikkerhed ved særlige aktiviteter

Notatet er udarbejdet for at give et overblik over ansvarsforhold ved særlige aktiviteter på højskoler og med henblik på, at den enkelte skole kan udarbejde retningslinjer for de aktiviteter, hvor der kan formodes at være særlige risikomomenter.

Se notatet om ansvarsforhold ved særlige aktiviteter på højskoler.