Beregningsmodel

Det statslige tilskud til højskolerne i det enkelte finansår udbetales løbende som forskud beregnet ud fra årselevtallet i det skoleår, der sluttede før finansåret.

Når det skoleår, der slutter i finansåret, er opgjort, vil der sidst på året ske en regulering af forskuddet herudfra.

Bortset fra skolegrundtilskudet og bygningsgrundtilskuddet er al ordinær tilskud til højskoledrift taksameterstyret, altså ud fra antal årselever.

Hent beregningsmodel.