Vejledning til egu på højskole

Proceduren for at komme på højskole som en del af en egu foregår i praksis gennem egu-vejledere. En egu-vejleder udarbejder uddannelsesplan, hvori højskoleopholdet skal fremgå.

Faglig og personlig støtte til egu-elever

Egu-elever har ofte behov for ekstra faglig og personlig støtte, som kan imødekommes på følgende måde:

  • Højskolerne bør tilknytte en egu-ansvarlig lærer til den pågældende egu-elev, som sørger for opfølgning og vejledning på eleven.
  • Den egu-ansvarlige lærer og eleven udarbejder en egentlig vejledningsplan for eleven, som supplerer uddannelsesplanen.
  • Den egu-ansvarlige lærer og egu-vejlederen kontakter hinanden mindst én gang om måneden
  • Den egu-ansvarlige lærer, eleven og egu-vejlederen afholder to opfølgende samtaler.