Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser.

Forventet udskydelse af fristen for indsendelse af oplysningsskema til ”vikarpuljen”.

Da det ikke er besluttet hvorledes højskolerne skal opgøre aktiviteten for skoleåret 2019/2020, så forventer Slots- og Kulturstyrelsen, at fristen for indsendelse af ”Oplysningsskema vedr. tilskud til læreres og forstanderes efteruddannelsesfravær og bestyrelsesarbejde, til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt i 2020 (- for skoleåret 2019/2020)” til ”vikarpuljen” bliver udskudt, idet I skal angive årselever i det netop afsluttede skoleår. FFD vil orientere om deadline når beslutningen vedr. statstilskuddet er truffet.

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke noget krav.

Alle former for uddannelse tæller, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Skema og retningslinjer vedr. tilskud til vikar/efteruddannelse (word)

Opdateret 20. februar 2020 

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.