Godtgørelse og vikartilskud

Højskoler kan søge om godtgørelse i forbindelse med lærere, viceforstandere og forstanderes deltagelse i efteruddannelseskurser.

Krav til ansøgning om tilskud

Tilskuddet kan anvendes til at ansætte en vikar, men det er ikke noget krav.

Alle former for uddannelse tæller, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Godtgørelse kan også søges ved: 

  • Organisationsarbejde
  • Efterindtægt
  • Senior- og fratrædelsesordninger

Skema og retningslinjer vedr. tilskud til vikar/efteruddannelse (word)

Opdateret 20. februar 2020 

Jakob Hvenegaard

Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.