UBAK

På en højskole skal mindst halvdelen af undervisningstiden udfoldes som Undervisning af Bred Almen Karakter (UBAK). UBAK er et af de elementer, der gør højskolerne til noget helt særligt.

Hvad er UBAK

Undervisning af bred almen karakter specificeres i lovbemærkningerne som en undervisning, der har

perspektiver af filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn

Hvad er UBAK

UBAK på dagsordenen

FFD har gjort det til et indsatsområde at fremme erfaringsudveksling og debat om UBAK . Det sker som et led i de fortsatte drøftelser om, hvad højskolens kerne er:

  • Hvad er de særlige kendetegn ved undervisningen på højskolen?
  • Hvad betyder det, at skolerne ifølge loven skal tilbyde både undervisning og samvær?
  • Hvordan viser skoleformens formål sig i dagligdagens undervisning og samvær?
  • Hvordan vægtes forholdet mellem dannelse og uddannelse?
  • Findes der en særlig højskolepædagogik og -vejledning?

 

UBAK-inspiration

Mangler du inspiration til din UBAK-undervisning kan du med fordel benytte dig af vores forskellige tilbud.

  • Find det nye inspirationsmateriale.
  • Få besøg af FFD's konsulenter til pædagogiske dage eller lærermøder for at holde oplæg eller facillitere drøftelser om UBAK på højskolerne. 

Vi opfordrer desuden til, at I sender bidrag, så denne hjemmeside afspejler både diskussionerne og de konkrete tiltag ude på skolerne.