Bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt indsatsområde for FFD. Foreningen arbejder for, højskolerne kan være med til at vise, at aktivt medborgerskab og et stærkt civilsamfund kan blive en løftestang for en bæredygtig udvikling.

Dannelse til bæredygtighed

I 1891 etablerede højskolelærer og fysiker Poul la Cour verdens første el-producerende vindmølle på Askov Højskole. Det blev en meget tidlig start på det, der senere blev kaldt det danske vindmølleeventyr. La Cour både underviste og arbejdede i praksis med sine opfindelser på højskolen.

I dag ser både verden og højskolens virkelighed radikalt anderledes ud, end da La Cours byggede sin vindmølle. Vi lever I en tid, hvor menneskets eksistens ikke med nogen rimelig kan frakobles den natur, der omgiver det og som det er en del af. Om vi vil det eller ej, sætter klimakrisen den kendte sociale, kulturelle og økonomiske orden under pres. Men kernen i højskolens virke er i bund og grund det samme. Gennem en dannelsesbaseret praksis at skabe livsduelige mennesker, der kan navigere i en verden i forandring.

Højskolerne har en unik mulighed for at bidrage til den generelle folkeoplysende indsats inden for klima og bæredygtighed, idet Højskolen som dannelsesrum udgør et laboratorium, hvor eleverne og de, der går ind i højskolens rum, hvis det går godt, lærer at håndtere uvisheden, at navigere i dilemmaer, at handle selvom de ikke ved, hvad resultatet bliver, og at fortsætte selvom en del af forsøgene fejler.

Højskolerne kan være med til at vise, at aktivt medborgerskab og et stærkt civilsamfund kan blive en løftestang for en bæredygtig udvikling.

Bæredygtige Højskole Hacks

Nyheder om bæredygtighed

Johannes Schønau

Bæredygtighedskonsulent
Udvikling

Varetager højskolernes indsats omkring bæredygtighed.