Bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt indsatsområde for FFD. I oktober 2018 startede Højskolernes BæredygtighedsNetværk, hvis hovedformål er at skabe en god platform for videns- og erfaringsdeling mellem højskolerne på bæredygtighedsområdet. Følg med i netværkets arbejde og hent inspiration.

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk

FFD's bæredygtighedsstrategi

Pejlemærkerne

Inspiration

 

Johannes Schønau

Bæredygtighedskonsulent
Udvikling

Varetager højskolernes indsats omkring bæredygtighed.