Ansøg om at deltage i projektet

Højskolernes projekt ”Syng, spis og snak” har været i gang i to år, og Nordea-fonden har bevilget 4.990.000 kroner til endnu en projektperiode på tre år.

Syng, spis og snak på tværs af de frie skoler

Gennem første periode har Højskolerne afviklet 100 arrangementer. Den nye bevilling gør det muligt, at ”Syng, spis og snak” nu kan blive et projekt på tværs af de tre frie skoleformer – friskoler, efterskoler og højskoler.

Projektet rummer allerede 13 højskoler, der gennem de seneste år har lavet arrangementer fordelt over hele Danmark. De 13 højskoler er også med i næste runde.

Ny ansøgningsrunde

Vi åbner nu op for en ansøgningsrunde, hvor fem skoler fra hver skoleform kan tiltræde projektet. Hvert år de kommende tre år optages i januar yderligere 15 skoler – fem fra hver skoleform – så vi over den kommende periode har mulighed for at sætte et stort aftryk i det frie skolelandskab.

Som deltagende skole forpligter man sig på følgende ramme:

  • At afvikle to SSS-arrangementer pr. halvår. Hver skole står selv for afvikling og indhold, ligesom I selv beslutter, hvornår arrangementerne skal ligge.
  • At yde en aktiv indsats for at skabe møder mellem mennesker i jeres lokalsamfund.
  • At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder i det lokale kulturliv.
  • Aktiv indsats for at invitere nye målgrupper med.
  • Projektet bidrager med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, der kan prioriteres, som I vil. Derudover ydes støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.
  • Projektledelsen stiller annoncemateriale, skabeloner, roll-ups, flyers, videoteaser, overordnet formidling og generel rådgivning til rådighed. I står selv for den lokale annoncering.
  • I januar og august lanceres arrangementskalender. I skal derfor tage stilling til datoer i god tid.
  • Der er ikke faste krav til, at indholdssiden skal struktureres på en bestemt måde. De seneste to år har budt på mange spændende udgaver af Syng, spis og snak med forskellige temaer og udtryk. Vi forventer, at I lægger vægt på at være en del af et samlet projekt og er med til at løfte den fælles fortælling.
  • Hver skole udpeger en tovholder, der kommunikerer med projektledelsen. Der er mødepligt, når der én gang hvert halve år er status- og inspirationsmøde.

Formål

Fundamentet for projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der tilbydes, når mennesker mødes for at synge, spise og tale med hinanden. Både et stærkt dannelsesaspekt og muligheden for at præge civilsamfundet på en måde, der giver folk et afsæt til at reflektere over vores fælles liv er kernefokusområder.

Gennem mange år har de frie skoler været en aktør på denne bane. ”Syng, spis og snak” er med til at holde en vigtig del af vores kulturarv levende og videregive den til nye generationer. Projektledelsen har base i Højskolernes Hus i København.

Ansøgning

Send en ansøgning på max en side til projektleder Rasmus Skov Borring på rsb@ffd.dk med begrundelse for jeres ønskede medvirken samt eksempler på idéer til SSS-afvikling.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 27. november 2019. Det er muligt, man ikke bliver optaget i første runde, men så ryger ansøgningen videre til andet og tredje optag. Udvælgelsen bygger på både geografisk placering og idérigdom.

Der gives svar primo december. Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 14. januar 2020, hvor alle deltagende skoler mødes til statusmøde på Brogården Kursuscenter i Middelfart kl. 10.00-16.00.