Ansøg om at deltage i projektet

Deltag i de frie skolers fællessangsprojekt "Syng, spis og snak", hvor både efterskoler, friskoler og højskoler i hele landet inviterer danskerne til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

Syng, spis og snak på tværs af de frie skoler

Syng, spis og snak-skolerne har indtil nu inviteret til mere en 100 fællessangsarrangementer rundt i hele Danmark. Der er lige nu 30 værtskoler med i projektet fordelt på både efterskoler, friskoler og højskoler.

Fundamentet for projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og tale med hinanden. Gennem mange år har de frie skoler været en aktør på denne bane. ”Syng, spis og snak” er med til at holde en vigtig del af vores kulturarv levende og videregive den til nye generationer.

Løbende skoleoptag

I juni 2021 og i januar 2022 optages yderligere 15 skoler – fem fra hver skoleform – så vi over den kommende periode har mulighed for at sætte et stort aftryk i det frie skolelandskab.

Ansøg om at blive Syng, spis og snak-skole

Projektet er lige nu lukket for ansøgninger. Vi åbner for ansøgninger til næste skoleoptag den 2. maj 2021, hvor vi meget gerne hører fra jer. Hold dig orienteret her på siden.

 

Som deltagende skole forpligter man sig på følgende ramme:

  • At afvikle to SySpSn-arrangementer pr. halvår. Hver skole står selv for afvikling og indhold, ligesom skolen selv beslutter, hvornår arrangementerne skal ligge.
  • At yde en aktiv indsats for at skabe møder mellem mennesker i jeres lokalsamfund.
  • At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder i det lokale kulturliv.
  • Aktiv indsats for at invitere nye målgrupper med.
  • Projektet bidrager med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, som skolen kan prioritere, som den vil. Derudover ydes støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.
  • Det forventes, at skolen lægger vægt på at være en del af et samlet projekt og er med til at løfte den fælles fortælling. Projektledelsen stiller annoncemateriale, skabeloner, roll-ups, flyers, videoteaser, overordnet formidling og generel rådgivning til rådighed. Skolen står selv for den lokale annoncering.
  • I hhv. januar og august lanceres den samlede arrangementskalender, og skolen skal tage stilling til arrangemnetsdatoer forinden dette.
  • Der er ikke faste krav til, at indholdssiden skal struktureres på en bestemt måde og skolen bestemmer selv arrangementets tema og forløb.
  • Hver skole udpeger en tovholder, der kommunikerer med projektledelsen. Der er mødepligt, når der én gang hvert halve år er status- og inspirationsmøde.

Anne Bøgeholm Mikkelsen

Projektmedarbejder
Forlag

Forlag og "Syng, spis og snak"