Materialer og inspiration

Her finder du forskelligt materiale, som kan være en inspiration til arbejdet med højskoleelever med flygtningebaggrund.


  

Lovgivning på området

Økonomi, regler og støttemuligheder.

Pædagogisk arbejdshæfte

Få indblik i den pædagogiske praksis og undervisning af højskoleelever med flygtningebaggrund.

Til det fælles bedste

I juni 2016 udgav netværket inspirationskataloget "Til det fælles bedste" med 12 artikler, der beskriver konkrete initiativer, som folkeoplysende skoler og foreninger allerede har gennemført.