Mangfoldighed

FFD vil arbejde for at sikre en større mangfoldighed på landets højskoler.

Tidligere undersøgelser af elevgruppen på højskoler viser, at højskolens elever primært er middelklassens unge, der har taget en ungdomsuddannelse, og i lav grad minoritets-elever.

At elevsammensætningen i højere grad afspejler samfundet, giver højskolen og dens elever mulighed for at opleve et mangfoldigt rum, der fx kan udfordre forestillinger om samfundet. Det giver også en masse unge muligheden for at opleve højskolen som et relevant mødested for dem.

Om mangfoldighed og nye målgrupper

Mangfoldighedspuljen

  

Helle Skovmose

Udviklingskonsulent
Udvikling

Mangfoldighed, nye målgrupper og samarbejder med uddannelsesinstitutioner.