Mangfoldighed

FFD vil arbejde for at sikre en større mangfoldighed på landets højskoler.

Tidligere undersøgelser af elevgruppen på højskoler viser, at højskolens elever primært er middelklassens unge, der har taget en ungdomsuddannelse, og i lav grad minoritets-elever.

At elevsammensætningen i højere grad afspejler samfundet, giver højskolen og dens elever mulighed for at opleve et mangfoldigt rum, der fx kan udfordre forestillinger om samfundet. Det giver også en masse unge muligheden for at opleve højskolen som et relevant mødested for dem.

Mangfoldighed på højskolerne

30-årig på højskole: "Højskolen kan gøre lige så meget for én på min alder, som den kan for folk, der kommer lige fra gymnasiet"

Flere højskoler efterlyser mangfoldighed i elevgruppen, og én af de sjældne elevtyper er 'den gamle unge'. For mange tror fejlagtigt, at løbet er kørt, hvis de ikke når højskoleopholdet, mens de er i starten af 20'erne. Men det er misforstået, mener 31-årige Maja Sørensen.

Minoritetselevers 8 anbefalinger til en mere mangfoldig højskole

Må du gerne spise svinekød? Hvor kommer du egentligt fra? Hvad mener du om Israel-Palæstina? Spørgsmålene var mange de første uger af Nafisa Fiidows og Marek Azoulays højskoleophold, der lakker mod enden i disse dage. Vi mødte dem til en snak om, hvordan det er at gå på højskole, når man har minoritetsbaggrund.

Højskoleforløb kickstarter fællesskabet for gymnasieelever

På Frederiksberg Gymnasium bliver der stillet krav til de unge, men det drejer sig ikke om kæft, trit og høje karakterer. Eleverne skal derimod et smut på højskole for at lære at tage del i et forpligtende fællesskab.

Nyheder om mangfoldighed

Helle Skovmose

Udviklingskonsulent
Udvikling

Mangfoldighed, nye målgrupper og samarbejder med uddannelsesinstitutioner.