Om naturfaglig dannelse

Naturfaglighed fylder meget i medier, politik og i samfundet, og når vi i nyhedsmedier hører om masseødelæggelsesvåben, om miljøproblemer, om bæredygtighed og om finanskriser, undgår vi ikke at blive konfronteret med indslag, der i større eller mindre omfang refererer til naturfaglig viden. I uddannelsesdebatten er naturfag i stigende grad et tema, og unges interesse for naturfag er stigende.

Det naturvidenskabelige område er interessant for højskoler, der på nye måder ønsker at løfte hovedsigtet: Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse.

Hvorfor naturfaglig dannelse?

På højskolerne findes mange indsatser med et naturfagligt præg fx sundhed og biologi, idræt og anatomi, filosofi og videnskabsteori, outdoor og natur, men også mere tekniske fag og aktiviteter som programmering og robotter fylder mere og mere. Flere højskoler inspireres også af Maker Space bevægelsen og opbygger forskellige typer værksteder til fx. at lave 3D-prints, træsløjd eller bioplast.

Foreningens rolle er først og fremmest at afsøge bredden af de mange aktiviteter og kommunikere disse til inspiration for højskolerne for at give skolerne et billede af en fælles omend ikke ens indsats.

Det næste trin er, at udvikle og understøtte nye samarbejder både lokalt og nationalt. Vi planlægger samarbejde med vejledningscentre, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder, der på hver sine måder kan tilbyde højskolerne et udsyn og fx. tekniske apparater, som de ellers ikke har adgang til.

Indsatsens formål er at udvikle og udvide højskolernes naturfaglige udbud og fx. lede til oprettelsen af nye fag og/eller korte eller lange kurser; også med henblik på at tiltrække andre elevgrupper end vi typisk ser på højskolerne i dag. Her ligger tillige et vigtigt højskolepædagogisk perspektiv, idet nye elevgrupper potentielt vil bidrage med udsyn og horisonter, der ikke er repræsenterede i dag.

 

Naturfaglig inspiration

I en artikelserie i nyhedsbrevet har vi sat fokus på den naturfaglige dannelse:

"I tror, det er kloge-Ågerne, der ændrer verden, men det er ingeniørerne"

Læringscenter vil styrke undervisning i naturfag

Højskoler vil tiltrække naturfaglige elever

Bevillinger til projekter om bæredygtighed og naturfaglig dannelse

 

 

Naturfaglig dannelse på højskolerne

Naturfaglig dannelse på højskoler skal være mere end en god oplevelse. Det er ikke kun et spørgsmål om at se og høre naturen, når man laver mad, går på svampejagt, kigger på stjerner, vandrer eller er på adventurerace. Den naturfaglige dannelse handler også om at kunne forklare, hvorfor naturens fænomener opstår og udvikler sig, som de gør. Det vil sige, at man på en højskole udover den gode oplevelse bliver oplyst. Fænomenerne skal forklares og ses i sammenhæng.

Tilknytning til den almene dannelse

Allervigtigst er det, at den naturfaglige dannelse på højskolerne knyttes til den almene dannelse gennem perspektivering til emner og udfordringer, der rækker ud over den naturfaglige sfære. Hvilken betydning har naturfænomenerne og deres bevægelse for det liv, vi lever sammen? Gennem perspektiveringen bliver det også lettere at engagere sig i mange af vor tids politiske, eksistentielle og videnskabelige spørgsmål. Den naturfaglige dannelse handler både om oplevelse, forklaring og forståelse.