Højskole Hacks

Som et led i udviklingen af Højskolernes kommunikation, som skaber trafik til skolerne, udvikler vi et videokoncept som alle skoler senere kan bidrage til. Alle skolerne får en film produceret. Højskolerne og Immerse står for produktionen sammen med højskolelæreren der er hovedperson og fortæller.

Højskole Hacks er vejledninger på videoer, som giver en instruktion på noget som almindelige mennesker (især unge eller højskolens specifikke målgruppe) kan bruge i hverdagen og som har et ophæng i et fag på en højskole. Stærk inspireret af Life Hacks.

En fast ramme

Vi filmer en lærer, der i forvejen instruerer i noget han/hun brænder for og som er en instruktion, der giver mening at lægge på YouTube. Kriteriet er at filmen skal løse et konkret problem eller en konkret handling. Hvordan kommer jeg op på et Subboard, hvordan laver jeg brun sovs? Det skal være let forståeligt og konkret.

 

Se den første færdige film fra Suhr Højskole

 

Fokuser på det der er efterspurgt og det i helst vil fortælle

Målet er at filmen skal hitte højt i søgninger på den specifikke instruktion på YouTube. Dens hovedformål er at trække trafik til Højskolernes YouTube kanal. Ved at opbygge afsluttende skærmbillede med henvisninger til andre videoer og opfordring til at abonnere på kanalen, skaber vi forhåbentlig mere opmærksomhed om den enkelte højskole og højskolerne generelt. I beskrivelsestekster optimerer vi til søgning på det emne som dækkes, og henviser til den skole, der har lagt lærer til. Der linkes til skolens hjemmeside og skolens YouTube kanal. Skolen er velkommen til at præsentere logo på tøj, skilte eller ting i optagelsen.

  • Længde 2-7 minutter
  • Produceret efter en fast rammer

Ramme

Handling

Intro

Fast 3 sekunders intro. Højskole Hacks – tips til din hverdag.

Lærer præsenterer

Jeg hedder Hans Nielsen og jeg er lærer i keramik på Den høje Højskole

Præsentation af emne

Jeg skal lære dig at lave en skål og brænder den i din egen raku ovn

Instruktionen

Step by step vejledning

Elever gør det

Vis hvordan eleverne omsætter det i praksis

Fraklip

Vi viser at man kan fejle og grine på højskole – i fællesskab

Outro

Højskole Hacks – tips til din hverdag.

Tag på Højskole …

Fast genkendelig form

Vi laver en fast form, for at konceptet er let at reproducere, så skolerne stilles lige. Konceptet kan genkendes som ”Højskole Hacks” af YouTube brugere.

I rammen for filmene er også, at vi viser fællesskab og man ser elever og lærer sammen som supplement til lærerfortællingen. Altså at vi viser højskolelivets fællesskab og uhøjtidelighed. Vi vil ikke være selvfede!

Der optages mindst 2 film pr. optagedag og så vidt muligt kun 2 kamera indstillinger, så optagelse kan klares af én mand. Produktionen er styret af Højskolernes Hus og Christian Søes. Dvs. vi sætter op og instruerer. Det er læreren, der er i fokus i selve instruktionen. Vi filmer elever, der udfører instruktionen, som materiale til at illustrere hvordan man gør, at man ikke nødvendigvis gør det perfekt og at det er sjovt at gøre det i fællesskab.

Indholdet kunne være film, som minder om Brian Brizze tricks til sparketeknik  eller Suhrs sådan laver du brændt hvid chokolade

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hvem producerer?

Filmene skal primært formidles på Højskolernes YouTube kanal. Filosofien er den samme som på www.hojskolerne.dk; at vi, ved at samle indholdet på en fælles kanal, får langt mere opmærksomhed, end den enkelte skole kan skabe i egne kanaler.

Så vidt muligt distribuerer vi også indholdet på Facebook, Instagram og eventuelt Snapchat.

Hvor meget?

I efteråret sigter vi efter at producere 10 film og i 2020 de resterende 60 film. Produktionsplan lægges af Janne.

Hvad får højskolerne ud af det?

Hver skoler får mindst 1 færdig film, som placeres på højskolernes fælles YouTube-kanal. I beskrivelsen linkes der til skolens hjemmeside. 

Efterfølgende kan skolen forhåbentlig selv let anvende skabelonen til selv at producere flere film.

Vi bruger Google og YouTubes statistikker til at overvåge effekten. Målet er at høste flere abonnenter og gøre Højskolernes Youtube til en aktiv kanal og at skabe trafik til Højskolernes egne hjemmesider og Youtubekanaler, tiltrække flere brugere til Højskolernes fælles YouTube kanal.

Dette projekt er første skridt til at professionalisere YouTube kanalen og skabe mere trafik til kanalen. Når en ny kommunikationskampagne er landet i efteråret, vil det selvfølge tænkes videre i det spor.