Pulje til EU-aktiviteter

Du kan nu søge op til 20.000 kr. til at udvikle og afholde større EU-debatarrangementer.

Europa-Nævnet sikrer midler til EU-aktiviteter

Puljen kan i årene 2018-2020 søges løbende og er åben for ansøgninger.

Aktiviteten skal involvere højskoleelever i EU-emner, og meget gerne rette sig mod borgere i lokalområdet. Herudover er der krav om egenfinansiering.

Med et loft på 20.000 DKK bliver puljen mere attraktiv at søge, og giver en reel mulighed for at fremme oplysningsaktiviteter om Europa og EU som politisk og kulturelt fællesskab. Tidligere kunne en højskole kun søge maksimalt 5.000 DKK, hvilket ikke havde den gennemslagskraft, vi ønskede.

Ole Buch Rahbek, souschef i FFD.

Europa-Nævnet har til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Søger du fra 5.000 - 20.000 kr.?

Orienter dig om kriterierne for Europa-puljen (pdf) her, og kontakt os gerne hvis du har spørgsmål.

For at ansøge om midler skal du udfylde følgende ansøgningsskema og budgetskabelon.

 

Søger du fra 0 - 5.000 kr?

Hvis du ikke søger mere end op til 5.000 kr. er der færre krav.

Ansøgning (støtte under 5.000 kr.)

  • Midlerne søges ved at sende en mail til dk@ffd.dk.
  • I skal anføre 50% egenfinansiering (timer til planlægning og afholdelse samt udgifter til lokaleleje mv. kan indgå som egenbetaling).
  • Aktiviteten skal være offentlig og annonceres offentligt (fx på Facebook eller hjemmeside).
  • Det skal annonceres, at den pågældende aktivitet er støttet af midler fra Europa-Nævnet.

Afrapportering (støtte under 5.000 kr.)

Senest to måneder efter aktivitetens afholdelse sendes en kortfattet opsamling til mail dk@ffd.dk) med:

  • foto fra aktiviteten,
  • angivelse af antal deltagere,
  • aktivitetens resultat,
  • aktivitetens umiddelbare kommunikative indsats/dækning.

Kontakt
 

Daniel Aleksander Kern

Udviklingskonsulent
Udvikling

Bæredygtighed & Europaindsats

undefined