Oplæg med Peter & Elena

Få et oplæg med Vores Europa, aka Peter & Elena, som giver de mest engagerende og motiverende oplæg om Europa og EU.

Vores Europa er et prisbelønnet rejse- og formidlingsprojekt startet af Peter Laugesen og Elena Askløf. Deres mål er at forstå vores europæiske samtid gennem mødet med unge mennesker fra hele Europa.

Siden 2013 har Elena og Peter fra Vores Europa været på adskillige store rejser, hvor de har mødt en ungdomsgeneration, der rummer tanker om og erfaringer med nationalisme, økonomisk krise, migration, sociale medier, arbejdsløshed, aktivisme og meget mere. 

Deres seneste rejse gennem Europa var i 2018/2019.

Elena og Peter er erfarne foredragsholdere, og deres formidling bestående af personlige fortællinger, fotografier og videoreportager fra deres rejser, fanger eleverne og gør svært stof levende og vedkommende. 

Få dem ud på din skole til et oplæg, temaforløb, debat eller noget helt fjerde. Læs mere om Vores Europa på deres hjemmeside www.voreseuropa.dk

Få tilskud til Vores Europa:

1: Kontakt Vores Europa om dato og type af oplæg på mail kontakt@voreseuropa.dk eller per telefon på (+45) 2654 4698.

2: Når I har lavet en aftale, så send en orienteringsmail til Daniel Kern, FFD, på mail dk@ffd.dk.

3: Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt for at udløse tilskud fra Europa-Nævnet. Derfor skal I som minimum annoncere arrangementet offentligt (fx på skolens hjemmeside, kalender, Facebook). Der kan dispenseres for offentlighed pga. Corona, se nedenfor.

4: Afhold arrangementet og betal faktura og transport direkte til Vores Europa.

5: Send herefter mail til dk@ffd.dk med følgende dokumentation
    - foto fra aktiviteten
    - antal deltagere
    - faktura fra Vores Europa og dokumentation for betaling
    - en udtalelse om arrangementet (en linje)

6: FFD udbetaler tilskud indenfor 10 dage.

Dispensation fra offentlig tilgængelighed pga. Corona

Normalt skal alle events støttet af Europa-Nævnet annonceres offentligt og være tilgængelige for offentligheden.

Men grundet Corona har vi spurgt ind til smitterisikoen ved disse krav, og fået tilsagn fra Nævnet om at der kan dispensere fra dette krav, hvis skolen mener det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt fx pga. af pladsmangel til at sikre afstand, etc..

Det er derfor jeres/skolens vurdering om i kan sikre at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes, og hvis I vurderer der er en risiko, kan I altså undlade at annoncere det offentligt.

Det kræver blot et par linjer i jeres afsluttende dokumentation til mig, at det er det I har gjort.

FFD støtter med hhv.:

  • 5.000 kr. for et oplæg
  • 7.000 kr. for en skoleovertagelse

Transport afholdes af højskolen.

FFD støtter via midler fra Europa-Nævnet.

Kontakt

Daniel Aleksander Kern

Udviklingskonsulent
Udvikling

Bæredygtighed & Europaindsats

undefined