Projektorienteret arbejde

Dette undervisningsmateriale handler om, hvad det vil sige at arbejde projekt- og produktorienteret. Grundtanken er, at det fremmer højskoleelevernes læring om globale tendenser og udfordringer, når de arbejder med at omsætte viden til konkrete produkter.

Undervisningsmaterialet giver dig inspiration og konkrete værktøjer til at etablere læringsforløb, hvor det at arbejde projekt- og produktorienteret er i fokus.

Materialet er struktureret i to dele:

  • ’Pædagogisk inspirationsmateriale’ giver viden og inspiration om læring knyttet til det at arbejde projekt- og produktorienteret, hovedsageligt med afsæt i erfaringspædagogik og aktionslæring.

  • ’Didaktiske anvisninger’ indeholder øvelser, vejledning og forslag til, hvordan man i praksis kan etablere projekt- og produktorienteret læring.

undefined

Her kan du får en grundig gennemgang af teori, foreslået læsestof og øvelser.