Rejsen som læringsrum

For at sikre, at højskolernes studierejser i højere grad bliver et læringsrum, hvor spisebordssamtaler kommer i centrum frem for museumsmonologer, har dette undervisningsmateriale til formål at inspirere jer højskolelærere til at klæde eleverne på til at benytte studierejserne som en mulighed for at møde og måske etablere samarbejder med lokale borgere, særligt andre unge.

Dette undervisningsmateriale er delt op i to dele, der hver især er struktureret i kategorierne pædagogiske inspirationsmateriale og didaktiske ansvininger:

  • ’Kulturforståelse på studierejsen’ har dels til formål at præsentere relevant og inspirerende materiale om kulturforståelser, interkulturel dannelse og forforståelser samt konkrete redskaber til at forberede eleverne på studierejsen. Dels er formålet at etablere møder og samarbejder med lokale på studierejserne.

  • ’Elevinddragelse’ tilbyder ligeledes inspirationsmateriale og giver gode råd, øvelser og forslag til, hvordan elever i højere grad kan blive inddraget på studierejserne for at styrke deres motivation og forståelse af studierejsen som et læringsrum.

undefined

Her kan du får en grundig gennemgang af teori, foreslået læsestof og øvelser.