Verdensborgeren

Dette undervisningsmateriale handler om globalt medborgerskab og global dannelse. Formålet er netop at danne eleverne som verdensborgere, der er i stand til at tage aktivt stilling til og engagere sig i globale problemstillinger på en løsnings- og handlingsorienteret måde.

På baggrund af dette undervisningsmateriale kan du arbejde med dine elever, så de bliver i stand til at analysere deres egen position og ansvar i forhold til globale udfordringer som fattigdom, krig, undertrykkelse og ekstrem ulighed og de handlingsmuligheder der findes.

Materialet er delt op i tre dele:

  • Afsnittet ’Pædagogisk inspirationsmateriale’ giver viden og inspiration til begreberne medborgerskab, globalt medborgerskab, dannelse, uddannelse og verdensborger-begrebet.

  • Afsnittet ’Didaktiske anvisninger’ er tekster om projekter og pædagogiske tiltag til at etablere global medborgerskabsuddannelse samt en præsentation af konkrete projekter, der arbejder med global medborgerskabsuddannelse.

  • Afsnittet ’Verdensborgeren: Global medborgerskabsuddannelse og udviklingslande’ skitserer teorier inden for international udvikling, og hvordan disse i lighed med teorier om globalisering og forståelser inden for global medborgerskabsuddannelse peger på en tendens til at se verden og udvikling i et mere holistisk perspektiv end tidligere. Materialet fokuserer også på fremstillinger af udviklingslande i Danmark, og hvordan disse repræsentationer påvirker vores forståelse af udviklingslande og globale problemstillinger. Desuden kan du finde en række eksempler på nyere formidling og kommunikation om udviklingslande, der kan bruges som inspiration i forhold til tilrettelæggelsen af elevernes formidling fra studierejserne.

undefined

Her kan du får en grundig gennemgang af teori, foreslået læsestof og andet materiale.