Finansiering og evalueringer

Projekt Globale Historiefortællere har opnået finansiel støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danida, Europanævnet og FFD's Internationale Pulje. Læs mere om projektets udvikling og forløb i de enkelte afrapporteringer, som vil blive lagt op her på siden, efterhånden som de udarbejdes.

Evaluering af projekt Globale Historiefortællere

FFD's evaluering af projektets første fase (2014-2017), maj 2017

Danidas Oplysningsbevilling

Afrapportering: "Højskoleelever som Globale Medborgere" 2015-2016

Vi fik bevilget 237.965 kr. fra Danidas Oplysningsbevilling. Med denne bevilling har vi blandt andet finansieret produktionen af de undervisningsmaterialer, som specifikt beskæftiger sig med udviklingslande, to medietutorials, afholdelsen af et elevseminar, aktivitet på Folkemødet samt redaktionel bistand og journalistiske workshops. Læs mere i den endeligeafrapportering(pdf). 

Dansk Folkeoplysnings Samråds Udviklingspulje til Folkeoplysning

Afrapportering: "Globale Historiefortællere - udvikling af digital kommunikationsplatform" 2014-2016

Vi fik bevilget 133.000 kr. fra DFS Udviklingspulje til Folkeoplysning. Denne bevilling har finansieret udviklingen af selve platformenwww.globalstory.dk, herunder CMS og grafik. Læs mere i den endelige afrapportering (pdf).