Globale Historiefortællere

Globale Historiefortællere er et fælles pædagogisk projekt for alle danske højskoler, der fra 2014 til 2017 har sat fokus på globale udfordringer og det globale aspekt i undervisningen. Formålet har været at styrke højskoleelevers globale dannelse ved at arbejde med globalt medborgerskab, studierejsen som læringsrum og medieproduktion som metode. I tilknytning til projektet har Folkehøjskolernes Forening i Danmark produceret en række relevante undervisningsmaterialer.

Med højskolelærere og elever fra en række højskoler samt eksterne sparringspartnere som projektets medudviklere, er projekt Globale Historiefortællere blevet formet ud fra tre overordnede mål:

  • At styrke højskoleelevernes globale dannelse og deres tro på, at deres stemme er vigtig, når løsninger på tidens globale udfordringer bliver debatteret. Det mål har projektet søgt at opfylde ved at udvikle og støtte op om projekt- og produktorienteret undervisning med fokus på globalt medborgerskab, interkulturelle kompetencer, studierejsen som læringsrum og medieproduktion.
  • At styrke netværk og sparring mellem højskolelærere med interesse for det globale aspekt i undervisningen.
  • At styrke højskolebevægelsens stemme i debatten om løsninger på tidens globale udfordringer og højskoleelevers rolle som kvalificerede debattører på området.

globalstory.dk – højskoleelevers globale onlinemagasin

Et centralt element i projekt Globale Historiefortællere har været globalstory.dkSitet har fungeret som højskoleelevernes globale onlinemagasin – en platform, hvor højskoleelever med tekst, billeder, lyd og video har fortalt de historier om globale emner og udfordringer, som de har fundet vigtige.

Det har overvejende været historier om store, globale problemstillinger fortalt gennem ’den lille historie’ – typisk på baggrund af et møde med andre unge ude i verden, når højskoleeleverne har været på studietur eller har ’mødt verden i Danmark’ repræsenteret af internationale højskoleelever eller unge med flygtningebaggrund.

Pædagogiske og didaktiske undervisningsmaterialer

Tematisk har globalstory.dk været inddelt i fire overordnede temaer: Bæredygtighed, Flygtninge og migration, Politik og Identitet. Ud over elevernes historier har eksperter og debattører også bidraget med indlæg i tilknytning til hovedtemaer. Derudover har eleverne kunnet lade sig inspirere af tutorials om journalistik, formidling og medieproduktion.

Højskolelærere har på en særskilt underside kunnet hente pædagogiske og didaktiske undervisningsmaterialer med tekster, øvelser og lærervejledninger til at inspirere og udvikle deres undervisning og arbejde med elevernes globale dannelse. Disse undervisningsmaterialer videreudvikles og udvides fortsat og kan downloades her på siden.

Højskoleelever som debattører

I tilknytning til projekt Globale Historiefortællere er der blevet holdt en række offentlige arrangementer, hvor højskoleelevernes oplevelser og erfaringer med det globale har indgået i en offentlig debat – bl.a. på Folkemødet i 2015 og 2016, gennem et samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og Dagbladet Information samt en række webinarer.

Projektets har været styret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, men blev udviklet i tæt samarbejde med højskolelærere og elever på deltagende højskoler.

Læs om de aktiviteter, der har fundet sted som en del af projekt Globale Historiefortællere

Læs principperne for projektet

Få et indblik i projektets finansiering og økonomi