Projektets forløb

Her kan du følge projekt Globale Historiefortælleres udvikling – fra den spæde begyndelse til nu.

Omlægning af projekt Globale Historiefortællere

Det er nu tre år siden, projekt Globale Historiefortællere blev sat i søen. Siden er der sket meget. Projektet har udviklet sig fra idé til virkelighed, vi har afprøvet forskellige arbejdsmetoder, evalueret løbende og lært af det undervejs. Nu er det blevet tid til at trække en streg i sandet og beslutte, hvilken retning projektet skal gå i frem mod juni 2018, hvor projektets finansiering foreløbig udløber.

På baggrund af evalueringen af projektet i maj 2017 har vi konkluderet, at det er blevet tid til primært at fokusere på, hvordan vi bedst muligt inspirerer, videreudvikler og understøtter højskolelærernes store arbejde med global dannelse, medborgerskab og interkulturelle kompetencer. Frem til juni 2018 vil vi derfor i højere grad bruge kræfter på at systematisere og dele de eksisterende erfaringer og udarbejde pædagogiske inspirationsmaterialer på baggrund af disse.

Konkret betyder det, at globalstory.dk som onlinemagasin bliver udfaset. Der kommer derfor ikke mere nyt indhold på sitet, men det eksisterende indhold bliver arkiveret og vil være tilgængeligt til inspiration og brug i undervisningen.

De eksisterende undervisningsmaterialer til lærere og tutorials til elever findes nu her på siden i stedet og er ved at få en ansigtsløftning, så endnu flere kan få glæde af dem. Desuden vil der i løbet af 2018 udkomme en større publikation som et særtillæg til Højskolebladet med arbejdstitlen ’Højskolen i verden – verden i højskolen’. Publikationen skal sikre, at der bliver samlet op på de pædagogiske refleksioner og praksiserfaringer ude fra skolerne.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at opfordre jer til at kaste et blik på de aktiviteter og materialer, FFD tilbyder som inspiration til jeres arbejde med global dannelse – fra live flygtningefortællinger til en temapakke om populisme i Europa. Få et overblik her.

Vi håber, I fortsat vil komme med jeres input til, hvordan vores arbejde kan blive endnu mere relevant for jer.

Evaluering af projekt Globale Historiefortællere

I maj 2017 blev der lavet en evaluering af projektet. Du kan læse evalueringen her.

Særtillæg til Dagbladet Information

I samarbejde med Højskolebladet og Globale Historiefortællere udgav Dagbladet Information I juni 2016 et særtillæg til avisen med titlen "Grøn Front - Kan modstandskraften overvinde frygten?". Her bidrager en række unge højskoleelever med deres fortællinger om møder med omstillingsparate unge mennesker fra hele verden, som med alt fra elektriske skateboards til byhaver forsøger at gøre verden lidt mere grøn. Tillægget er støttet af Europanævnet. I forbindelse med tillægget har Højskolerne og Dagbladet Information udarbejdet en dertilhørede lærervejledning, med forskellige øvelser og anvisninger til, hvordan du kan arbejde med bestemte aspekter af bæredygtighedsproblematikken i undervisningen.

Globale Historiefortællere på Folkemødet 2016

Projekt Globale Historiefortællere afholdte i juni 2016 en vellykket event på Folkemødet i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Med Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder som moderator blev fem unge fra Krogerup Højskole interviewet omkring deres oplevelser og erfaringer med at bidrage med konstriktive historier om globale udfordringer til globalstory.dk. 

Launch af det nye globalstory.dk 

Platformen globalstory.dk er nu i luften i en ny form og er allerede fyldt med masser af spændende og indsigtsfulde historier, produceret af højskoleelever. Derfor inviterer vi til launch i Højskolernes Hus fredag den 13. maj fra kl. 15 til 17. I kan blandt andet høre tidligere elev på Rødding Højskole, Frederik Lange, fortælle om sin rejse til Israel/Palæstina. Projektkoordinator Maj Navntoft vil fortælle om sine erfaringer med at arbejde med historiefortælling som undervisningsmetode. Og det nye ungdomsmedie Brain Gain Group vil fortælle om vigtigheden af at give unge en seriøs stemme og mulighed for at dele deres viden og indsigt. Der vil derudover være mulighed for at mingle over lidt bobler og snacks. Vi håber at se mange af jer og jeres elever til en hyggelig eftermiddag i historiefortællingens tegn.

undefined

Globale undervisningsmaterialer klar til brug

Det store kartotek med undervisningsmaterialer er nu tilgængeligt på globalstory.dk. Materialet er inddelt i tre temaer - På flugt, Bæredygtig omstilling og Utopi og samfundskritik. Derudover er der tre pædagogiske/ didaktiske kategorier - Verdensborgeren, Rejsen som læringsrum og Projektorienteret arbejde. 

Det nye globalstory.dk er i luften

Vi kan nu præsentere jer for en helt ny og opdateret version af platformen globalstory.dk. Siden har fået et nyt, lækkert design og en masse nye funktioner samt et stort kartotek med globale undervisningsmaterialer. Besøg siden på globalstory.dk 

18 Højskoler og efterskoler debatterer flygtningesituationen online

10 højskoler og otte efterskoler mødes i aften online og debatterer den aktuelle flygtningesituation. Elena Askløf og Peter Laugesen, to unge danskere, som har rejst igennem Europa og interviewet flygtninge, aktivister og højre-nationalister - og står bag projektet Vores Europa, rapporterer live fra Palermo og sætter gang i debatten med højskole- og efterskole elever fra hele landet. 

Læs mere

Følg to unge historiefortælleres rejse gennem Europa fra september til december 2015

Elena Askløf og Peter Laugesen har før rejst Europa tyndt. 28 lande på 12 måneder for at være præcis. Nu tager de af sted igen - og dine elever kan komme med. Gennem reportager og online livesessions kan I sammen med de to historiefortællere få et indblik i nutidens Europa og særligt to af de største udfordringer, Europa står over for lige nu: flygtningestrømmene og omlægningen til et mere bæredygtigt samfund.

Læs mere

Storytelling workshops - før og efter studieturen eller et undervisningsforløb om globale emner

Skal dine elever på studietur ud i verden, og vil I arbejde med medieproduktion og historiefortælling? Eller skal I i gang med et undervisningsforløb i Danmark, der har globale emner som omdrejningspunkt? Så har dine elever mulighed for at producere historier til det nye onlinemagasin globastory.dk - og ikke mindst for at blive klædt på til det med workshops i basal journalistik, formidling, medieproduktion, konstruktiv journalistik og interkulturel kommunikation både før og efter studierejsen eller forløbet.

Globalstory.dk er i luften

Globalstory.dk er højskoleelevernes onlinemagasin med historier, der sætter verden under lup og undersøger tidens vigtigste, globale spørgsmål. På siden finder du blandt andet kortfilmen 'Ung i Europa', video-tutorials samt oplæg til temaet 'På flugt'. Onlinemagasinet er elevernes mulighed for at få deres historier ud over rampen, og det giver højskolerne en fælles platform til vidensdeling, så vi sammen kan blive klogere på de globale udfordringer, vi står over for lige nu. 

Emnemæssigt tager globalstory.dk udgangspunkt i tidens største globale tendenser og udfordringer som migration, kampen for en mere bæredygtig og retfærdig verden og den teknologiske udvikling, der giver mulighed for at kommunikere og handle på nye måder. Og, vigtigst af alt, handler det om, hvordan unge i hele verden ser på deres liv og fremtid, hvad de drømmer om, og hvordan de handler på de udfordringer, de står over for.

Ud over elevernes fortællinger kommer globalstory.dk til at indeholde bidrag fra forskere, politikere og debatører, der kommenterer på de temaer, de arbejder med. Deres bidrag skal inspirere og provokere og nuancere elevernes viden og holdninger og give nye perspektiver.

'På flugt' - det første undervisningsmateriale er klart

Undervisningsmaterialet til det første tema 'På flugt' ligger nu klart. Materialet indeholder inspiration til, hvordan I kan gribe temaet an, herunder links til brugbare statistikker, artikler, film, teori samt forslag til øvelser. Vi håber, I vil få glæde af globalstory.dk såvel som det tilhørende undervisningsmateriale. Rigtig god arbejdslyst!

Ny webredaktør ansat marts 2015

Vi er glade for at meddele, at vi har ansat journalist Evelina Gold som redaktør på siden globalstory.dk. Evelina er ansat 15 timer ugentligt i to år. Det bliver hendes opgave at være med til at klæde højskoleeleverne på til at få øje på, opsøge og fortælle alle de spændende historier, der venter på dem både her i Danmark og på deres studierejser ude i den store verden.

Evelina er uddannet journalist og har en bachelor i Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde Universitet. Hun har blandt andet lavet kommunikationsarbejde for Mellemfolkeligt Samvirke og Verdens Bedste Nyheder og været ansat som webredaktør i Red Barnet. De seneste godt to år har hun været freelancejournalist og har både lavet journalistik og kommunikationsarbejde for medier så forskellige som Ud&Se, Folkekirkens Nødhjælp, Information, Naturstyrelsen og den2radio. Velkommen til Evelina, og vi glæder os til samarbejdet.

Globalstory.dk sætter fokus på flygtninge i 2015

Vær med, når globalstory.dk sætter fokus på flygtninges situation under temaet 'På flugt'. Vi inviterer alle højskoleelever til at producere historier om flygtninge til vores nye onlinemagasin globalstory.dk. Formålet med fortællingerne er, at de bidrager til at nuancere vores viden om flygtninge: Hvem er de? Hvorfor flygter de? Hvordan flygter de? Hvad flygter de til? Og hvad er deres håb og drømme for fremtiden?

Læs mere

10 gratis workshops om god udviklingskommunikation

Folkehøjskolernes Forening tilbyder ti gratis workshops om konstruktiv kommunikation i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Fem i foråret og fem i efteråret 2015. Workshopene er målrettet hold, der rejser til udviklingslande i foråret og efteråret 2015 og som arbejder med formidling gennem projekt Globale Historiefortællere. 

Læs mere

Event på Folkemødet 2015

Den 12. juni 2015 på Folkemødet på Bornholm laver Højskolerne en times 'Horisont' om flygtninge i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt. En række udvalgte historier produceret af højskoleelever vil danne rammen om arrangementet. Professionelle journalister vil lede slagets gang og invitere de deltagende bidragsydere på scenen for at fortælle om deres erfaringer og erkendelser.

Globalstory.dk launch midt marts

Vi regner med at kunne fremvise en rough side i midten af marts 2015. Hen over foråret og fremefter vil siden blive udviklet med elevproduktioner, eksterne bidrag, medietutorials og undervisningsmaterialer om globale emner.

Seminar: Undervisningsmateriale 

Den 27.-28. januar 2015 afholdte vi arbejdsseminar på Brandbjerg Højskole med højskolelærere, som er med til at udvikle undervisningsmaterialer. Maria Palmvang er blevet ansat til at følge det til dørs og lægger det på globalstory.dk til inspiration og anvendelse.  

Læs referatet

Udviklingsseminar på Vallekilde Højskole, december 2014 

Det fælles internationale projekt Globale Historiefortællere er i fuld udvikling. Vi har netop i starten af december afholdt det første udviklingsseminar med 20 lærere og projektudviklere (med ni forskellige højskoler repræsenteret). Det var fantastisk endelig at samle en række skoler om projektet, og der var god opbakning og energi omkring projektet. Alle interesserede skoler vil i det kommende forår kunne benytte portalen og de materialer, der vil blive tilgængelige, samt bidrage med elevproducerede fortællinger til et onlinemagasin, der bliver skabt til formålet.

Finansiering af projektet II (december 2014)

Vi har fået midler til at ansætte en redaktør til globalstory.dk 15 timer om ugen i to år. Vedkommende skal sikre kvaliteten på siden med rådgivning og sparring med lærere og elever samt koordinere samarbjedet med de eksterne bidragsydere. Vi sender et opslag ud i januar.

Derudover har vi fået midler til at udvikle undervisningsmaterialer, lave events på Folkemødet, til vores fortællerkorps og til et samarbejde om en særavis i samarbejde med Information i 2016. Vi fik ikke midler til at lave en lærerstudietur og undersøger alternative finansieringsmuligheder i det nye år.

Facebookgruppe for lærere

Vi har oprettet en Facebookgruppe, Globale Historiefortællere følgegruppe, hvor både lærere og en gruppe tidligere elever, der er koblet på projektet som en sparringsgruppe, er inviteret. Til jer, der endnu ikke er kommet på, og som ønsker det, så anmod om at komme med. Gruppens formål er sparring, vidensdeling og udvikling.

Finansiering af projektet I (oktober 2014)

Der er sendt fonds- og puljeansøgninger af sted i løbet af september-oktober 2014, hvorigennem det forventes, at tilskud til projektets finansering imødekommes. Indtil videre er der opnået støtte til udvikling af den digitale læringsplatform, støtte til udviklingsseminar for lærere i december 2014 på Vallekilde Højskole, samt til undervisningsmaterialer til undervisning i globale emner på højskolerne i forbindelse med læringsplatformen.

Læringsplatformen udvikles i samarbejde mellem Kraftwerk og design- og udviklings bureauet Jipjip.