Gratis storytelling workshop

Skal dine elever på studietur ud i verden, og vil I arbejde med medieproduktion og historiefortælling? Eller skal I i gang med et undervisningsforløb i Danmark, der har globale emner som omdrejningspunkt? Så har dine elever mulighed for at producere historier til det nye onlinemagasin globastory.dk - og ikke mindst for at blive klædt på til det med workshops både før og efter studierejsen eller forløbet.

Globalstory.dk er et elevproduceret onlinemagasin, der er en del af et fælles internationalt projekt for danske højskoler. Formålet er at styrke højskoleelevernes globale medborgerskabsdannelse gennem formidling og medieproduktion. Magasinet formidler komplekse globale emner som flygtningestrømme, bæredygtighed og politisk aktivisme. Men for at give teorier, statistikker og politiske floskler et menneskeligt ansigt, bliver de store globale emner belyst gennem nære, personlige historier. Og metoden er mødet med det enkelte menneske og en konstruktiv tilgang, der fokuserer på løsninger, handlemuligheder og drømme.

Det er også det, der er udgangspunktet for de workshops, hvor dine elever kan blive klædt på med gåpåmod, inspiration, konkrete journalistiske værktøjer, etiske overvejelser og et indblik i interkulturel kommunikation.

Workshoppen består af flere dele og kan tilpasses jeres behov. Der vil altid være teori, konkrete eksempler og praktiske øvelser i den workshop, der bliver skræddersyet til jer. Desuden samarbejder vi med Verdens Bedste Nyheder - en nyhedskampagne, der formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene.

En workshop varer tre timer og rummer, alt efter jeres ønsker og behov, nogle (men ikke alle) af de følgende elementer:

  • Interviewteknik. Hvordan forbereder man det gode interview? Hvordan stiller man de rigtige spørgsmål?Hvordan gennemfører man et interview til den skrevne historie, til video eller til radio? Hvilke aftaler indgår man med sine kilder?
  • Visuel formidling. Hvordan tager man det gode billede eller laver det gode videoframe? Hvordan får man billeder til at spille sammen i en serie med billedtekster? Hvad skal man tænke på i forhold til en senere redigeringsproces?
  • Valg af medie. Hvordan beslutter man, om en historie fortælles bedst som film, radio eller artikel?
  • Valg af genre. Hvordan beslutter man, om noget skal være et interview, en reportage, en feature, en klumme eller en montage?
  • Fortællestruktur. Hvordan laver man en foreløbig plan for, hvordan historien skal skrues sammen, såden formidler virkeligheden og samtidig er spændende for læseren/ seeren/ lytteren?
  • Etiske overvejelser og forberedelser. Kan man virkelig tillade sig at tage billeder af fremmede? Hvorfor skulle mennesker, der ikke kender en, fortælle om deres inderste følelser? Har de krav på at se det, man laver, inden det bliver offentliggjort? Kan de altid selv vurdere, hvilke konsekvenser det får for dem at medvirke? Hvilke kontrakter skal man lave med sine kilder?
  • Interkulturel forståelse. Sprogbarrierer er ikke det eneste, man skal overveje, når man arbejder i en ny kulturel kontekst. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil have god kommunikation med sine kilder?
  • Inspiration. Vi gennemgår eksempler på gode historier og fortællinger og ser på, hvad der fungerer og hvorfor.
  • Gåpåmod. Alle kan fortælle historier - det er noget af det mest urmenneskelige, vi kan foretage os. Det handler om at bruge de værktøjer, man har lært, og ellers følge sin indre fortællestemme og tro på ens historie.

Workshop efter rejsen

Når I kommer hjem fra studierejsen, eller afslutter et bestemt forløb, og går i gang med at producere historierne, kan eleverne få mulighed for at få feedback og coaching.
globastory.dk's redaktør kommer ud til jer, så eleverne kan få svar på deres spørgsmål, få feedback på deres produktioner og få hjælp til at komme videre.

Kontaktinfo/ tilmelding:

Skriv til globalstory.dk's webredaktør, Evelina Gold, eg@ffd.dk