Mødekalender

Moteskalender NFR styrelsen

Mötesplan

5-7/9 2017, Island

22-23/1 2018, Stockholm

10-12/4 2018, Kungälv

10-11/4 2018, Vårkonferens, Kungälv

25-27/9 2018, Finland

Ordförandemandatet övergår därefter till Norge.

Ordförandemandatet innebär också ansvar för att NFR-handlingarna arkiveras i pappersversion på plats som reserverats för detta i Nordiska folkhögskolan i Kungälv.