Praksisfortællinger om højskolen på engelsk

FFD inviterer højskolepraktikere til at beskrive deres erfaringer med fællesskabets og samværets betydning til internationalt tidsskrift.

Routledge udgiver en specialudgave af deres tidsskrift Multicultural Education Review med fokus på ’Togetherness as Motivation’, i den forbindelse inviteres højskole-praktikere til at beskrive deres praksis på engelsk. Ideen til tidsskriftet er opstået efter redaktøren, Moosung Lee, deltog i et internationalt seminar om de frie skoler i efteråret 2016 i Danmark. Han blev inspireret af de særlige pædagogiske rammer, som de danske frie skoler har (friskolerne, efterskolerne, højskolerne og den frie lærerskole), i form af eksamensfrihed og kostskoleformen og samværets og fællesskabets betydning for elevernes motivation og engagement.

I denne anledning inviterer FFD højskolepraktikere til at bidrage til tidsskriftet gennem korte beskrivelser af deres praksiserfaring med fællesskabets og samværets betydning på engelsk. Udover praksisfortællingerne vil tidsskriftet indeholde videnskabelige artikler og research fra blandt andre: Lene Tanggaard, Yuri Belfali, Ove Korsgaard, Rasmus Kolby Rahbek og Jonas Andreasen Lysgaard.

Dette tiltag kan ses i forlængelse af foreningens ambition om at markere sig i pædagogiske diskussioner både i Danmark og internationalt. Derfor ser vi det også som en god anledning til at opfordre højskolelærere til at bidrage. Alle bidrag vil blive udgivet, nogle udvælges af Moosung Lee til specialudgaven, andre vil vi anvende som fundament for en særlig højskoleudgivelse, som, udover praksisfortællingerne, vil indeholde en indledning om højskolen som institution samt en overordnet introduktion til højskolepædagogik med udgangspunkt i tankerne fra bogen Højskolepædagogik fra 2015.

Om emnet

’Togetherness’ kan i denne sammenhæng både oversættes til fællesskab og samvær, og skal derfor ikke forstås i lovens snævre udlægning hvor samværsbegrebet bruges om det, der foregår udenfor undervisningen. Nogle af de spørgsmål, der f.eks. kunne kastes lys på i højskolesammenhæng, kunne være:

  • Hvordan fungerer samvær/fællesskabet som motivationsfaktor i en skoleform, hvor der ikke anvendes karakterer, pensum og eksamener?
  • Hvordan kan samvær eller fællesskab medvirke som en motiverende faktor overfor målgrupper, som ellers ikke er motiverede?
  • Hvordan kan højskolen danne ramme om praksisfælleskaber og samskabelse og hvilken betydning har samværet/fællesskabet som motiverende faktor i denne sammenhæng?
  • Hvad er det for en slags motivation og engagement, der kan skabes vha. et velfungerende (og mangfoldigt) fællesskab på en højskole? 
  • Hvordan påvirker samværet og fællesskabet undervisningen og omvendt?

Målgruppe

Målgruppen er andre undervisere og folk, der arbejder med uddannelsesplanlægning i udlandet og er interesserede i den pædagogiske praksis i den danske folkehøjskole, ofte fordi de selv arbejder med en lignende skoletanke. Derudover er målgruppen også pædagogiske forskere i Danmark og i udlandet med henblik om at deltage i en fælles pædagogisk erfaringsudveksling. Ved at beskrive egen praksis og gå i dialog med andre pædagogiske miljøer, kan vi bidrage til en øget forståelse af højskolen i omverdenen og samtidig blive klogere på egen praksis.

Form og krav

Med udgangspunkt i en konkret case skal du beskrive dine erfaringer med ’Togetherness as motivation’. Udvælg en case, der beskriver en udfordring, en tendens, eller en praksis, som fungerer særligt godt ift. temaet ’Togetherness as motivation’ og beskriv ligeledes dine pædagogiske overvejelser og erfaringer i relation hertil. Du kan både tage udgangspunkt i en undervisningssituation, et tiltag ifm. det strukturerede samvær, eller beskrive en tendens ifm. højskolen som institution. Det vigtige er, at fokus er på praksis snarere end på teori.

Sprog: Engelsk

Omfang: ca. 2000 ord (3-5 sider) plus evt. 1-2 figurer, tabeller eller billeder.

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at vinkle din praksisfortælling, give dig feedback og bidrage til, at din artikel lever op til de fastsatte rammer af tidsskriftet. 

Intern deadline: 01.09.2017 send til Sara Skovborg Mortensen, sam@ffd.dk

Endelig deadline: 30.09.2017 (bliv ikke forvirret over at der står d. 31. januar 2017 i tidsskriftets papir, deadline er udsat).

Sara Skovborg Mortensen

International konsulent
Udvikling

Varetager udviklingen af internationale projekter og samarbejder.

undefined