Changelog

Vi udvikler hele tiden på systemet. Fejl rettes så hurtigt som muligt. Rettelser sker i sprint. Vi samler forslag til forbedringer og prioritere dem indbyrdes. Leverandør hyres til en dags udvikling. Det forventer vi at gøre 4 gange om året.

Systemer som Højskolebasen og den nye søgning bliver aldrig helt færdige. Vi ved af erfaring, at når nye systemer kommer i luften opdager vi forglemmelser og fejl, der var svære at forudsige og vi får gode ideer til forbedringer.

Her samler vi lister over ønsker, der opstår undervejs. For at udnytte ressourcerne på ny udvikling bedst, laver vi nye ting og forbedringer i sprint. Vi samler forslag til forbedringer og prioriterer dem indbyrdes. Så hyrer vi vores leverandør til en dags udvikling. Det forventer vi at gøre 4 gange om året. 

Forslag og forbedringer

 

Listen over fejl vi har rettet og udvikling vi har gennemført