Højskolebladet

Højskolebladet og på hojskolebladet.dk kan man holde sig orienteret om væsentlige diskussioner om politik og kunst, om dannelse og folkeoplysning og om centrale værdidebatter.

Om bladet 

Højskolebladet er højskolen i trykt form og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også at være dagsordensættende på højskolens kerneområder.

Højskolebladet er ikke et smalt magasin udelukkende for højskolemiljøet, men et bredt orienteret magasin, der stræber mod at bringe højskolen ud i verden, og verden ind i højskolen.

Højskolebladet er et uafhængigt månedsmagasin - men udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) - og holder til i Højskolerne Hus på Nytorv i København.

Højskolebladet udkommer 11 gange om året, distribueres i et begrænset gratis oplag til alle landets højskoler og forhandles ellers udelukkende i abonnement.

Hojskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også nyheder, blogindlæg, anmeldelser mv., der kun kan læses her.

Besøg Højskolebladet.dk

Historie

Højskolebladet er Danmarks ældste eksisterende kulturmagasin. Det udkom første gang i 1876 og har ændret form, farve og fokus utallige gange i sin levetid. Har været erklæret dødt adskillige gange, har været et markant forum og sat politisk dagsorden og været genstand for heftige diskussioner. Mod alle odds lever bladet stadig efter over 6.000 numre - og indtager sin egen særegne rolle i det danske medielandskab.

Grundlægger, udgiver og redaktør var Konrad Jørgensen fra Kolding, der havde posten frem til sin død i 1921. Bladet var fortsat i privat eje indtil 1958, da det blev en selvejende institution. I 1994 overtager Folkehøjskolernes Forening i Danmark endelig udgivelsen af bladet.

Bladet har gennem tiderne haft 20 ansvarshavende redaktører. Længst tid sad Helge Skovmand, som redigerede bladet i et halvt århundrede - fra 1908 til 1958. Blandt redaktører kan man nævne Poul Dam, Anita Bay Bundegaard, Niels Højlund og senest Anders Wedel Berthelsen. Bladets nuværende redaktør, Andreas Harbsmeier, trådte til den 1. maj 2008.

Højskolebladets historie kan læses i et jubilæumsskrift, som udkom på bladets 130-års fødselsdag i 2006. Skriftet kan købes ved henvendelse til FFD's sekretariat på Nytorv i København.

Katrine Dahlerup

Katrine Dahlerup

Grafisk designer
Kommunikation

Designmanual, grafisk design, indretning.

Andreas Harbsmeier

Udviklingschef & pressechef
Udvikling

Udvikling. Presse.

undefined undefined undefined