Højskolerne på Folkemødet

Højskolerne deltager aktivt på Folkemødet på Bornholm og markerer den folkelige forankring, som er kernen i Folkemødet.

Det er indlysende, at højskolerne medvirker de steder, som viser, at demokratiet ikke kun er noget, der foregår på Christiansborg, men i lige så høj grad er det, der sker, når folk mødes og debatterer det, vi er fælles om og det, der adskiller os. Den direkte dialog mellem folk og politikere og folk imellem er vigtig, og den udfolder sig på Folkemødet.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark er med på Folkemødet, fordi vi kan styrke den politiske anerkendelse og folkelige forankring. Vi kan skabe nye strategiske samarbejder og vores særinteresser kan dyrkes. Det er en uformel ramme for senere forhandlinger og beslutninger.

Vi er ikke på Folkemødet for at fremme en specifik dagsorden, men for at deltage i og styrke samtalens og dialogens demokrati. Ikke fordi vi nødvendigvis skal være enige, men fordi nye perspektiver opstår, og vi bliver klogere på verden og hinanden, når meninger brydes.

FFD bidrager med flere initiativer på Folkemødet

  • Højskolernes Folkekøkken (stort telt der fungerer som uformelt møde- og debatsted samt folkekøkken med god billig og sund mad).
  • Bustransport og Højskolecamp for 650 højskoleelever.
  • Generel eksponering af højskolerne.
  • Debat og spilleaften i Folkeoplysningsteltet.
  • Medvirken i andres debatter og samarbejde med udvalgte organisationer og virksomheder.
  • Program på Ungdomshøjens scene.

Ca. 12 højskoler og 700 politisk interesserede højskoleelever/lærere medvirker til at gøre Folkemødet mere folkeligt.

Program

Højskolernes program for Folkemødet 2020 bliver offentliggjort i løbet af foråret.

FFD's dogmer til højskoler, som ønsker at lave et arrangement i Højskolernes Folkekøkken.

Debattørkorps og frivillige

Flere af de medvirkende højskoledeltagere har noget på hjerte i forhold til politiske og samfundsmæssige emner, og er vandt til at optræde som debatører, ordstyrere eller lignende. De stiller gerne op til andres debatter.

Se liste over deltagere i 2020 her.

Vi har også forskellige korps af unge frivillige debattører, til kommunikation og praktiske opgaver.

Bus og højskolecamp for nuværende og tidligere elever

Højskolerne sørger for transport med busser til omkring 650 tidligere og nuværende højskoleelever til Folkemødet. Højskoleeleverne bor i en særlig Højskolecamp, på et område, der er reserveret til unge deltagere på Folkemødet.

Tilmeldingsfrist er d. 14. maj 2020, men vent ikke for længe - der plejer at være venteliste.

Tilmeld dig bus og camp

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Forhåndstilmelding for højskoler 2020

Fill out my online form.

Jakob Bonde Rasmussen

Kommunikationschef
Kommunikation

Strategi, kampagner, markedsføring, netværk, ambassadører, events og folkemøder.

undefined undefined undefined