Højskolerne på Folkemødet

Højskolerne deltager aktivt på Folkemødet på Bornholm og markerer den folkelige forankring, som er kernen i Folkemødet.

Bliver Folkemødet til noget i 2021?

Vi har haft møde med Folkemødesekretariatet, som planlægger at gennemføre Folkemødet med øget fokus på hygiejne og mere plads mellem telte. Vi har tilkendegivet, at vi i udgangspunktet gerne vil deltage i 2021 med Højskolernes Folkekøkken, og at vi gerne samarbejder om Ungdomshøjen og et fremtidigt fokus på ”Unges stemmer i debatten”.

Ønsker din højskole at deltage?. Vi har tidligere fået tilsagn fra følgende højskoler om at medvirke i 2021: Grundtvigs, Testrup, Rønde, DRH, Suhrs, Rønshoved, Krogerup, Nordfyns, Odder, Bornholms og Rødding. 

Nu vil vi gerne have at ALLE interesserede udfylder denne formular med forhåndstilmelding inden 1. november – så vi kan vurdere omfanget af vores indsats, og meget gerne før, hvis I vil være køkkenskole. Ring eller skriv til Jakob Hvenegaard, 40228725 /jha@ffd.dk, for nærmere info om at tilberede og servere mad i folkekøkkenet.

KLIK HER FOR FORHÅNDSTILMELDING TIL FOLKEMØDET 2021

Hent onepager om Højskolerne på Folkemødet

Hvorfor deltage på Folkemødet?

Det er indlysende, at højskolerne medvirker de steder, som viser, at demokratiet ikke kun er noget, der foregår på Christiansborg, men i lige så høj grad er det, der sker, når folk mødes og debatterer det, vi er fælles om og det, der adskiller os. Den direkte dialog mellem folk og politikere og folk imellem er vigtig, og den udfolder sig på Folkemødet.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark er med på Folkemødet, fordi vi kan styrke den politiske anerkendelse og folkelige forankring. Vi kan skabe nye strategiske samarbejder og vores særinteresser kan dyrkes. Det er en uformel ramme for senere forhandlinger og beslutninger.

Vi er ikke på Folkemødet for at fremme en specifik dagsorden, men for at deltage i og styrke samtalens og dialogens demokrati. Ikke fordi vi nødvendigvis skal være enige, men fordi nye perspektiver opstår, og vi bliver klogere på verden og hinanden, når meninger brydes.

FFD bidrager med flere initiativer på Folkemødet

  • Højskolernes Folkekøkken (stort telt der fungerer som uformelt møde- og debatsted samt folkekøkken med god billig og sund mad).
  • Bustransport og Højskolecamp for 650 højskoleelever.
  • Generel eksponering af højskolerne.
  • Debat og spilleaften i Folkeoplysningsteltet.
  • Medvirken i andres debatter og samarbejde med udvalgte organisationer og virksomheder.
  • Program på Ungdomshøjens scene.

Ca. 12 højskoler og 700 politisk interesserede højskoleelever/lærere medvirker til at gøre Folkemødet mere folkeligt.

Program

Højskolernes program for Folkemødet 2021 bliver offentliggjort i løbet af maj 2021.

FFD's dogmer til højskoler, som ønsker at lave et arrangement i Højskolernes Folkekøkken.

Debattørkorps og frivillige

Flere af de medvirkende højskoledeltagere har noget på hjerte i forhold til politiske og samfundsmæssige emner, og er vandt til at optræde som debatører, ordstyrere eller lignende. De stiller gerne op til andres debatter.

Se liste over deltagere i 2020 her.

Vi har også forskellige korps af unge frivillige debattører, til kommunikation og praktiske opgaver.

Bus og højskolecamp for nuværende og tidligere elever

FFD sørger for transport med busser til omkring 300 tidligere højskoleelever til Folkemødet (eller elever på højskoler, som deltager med at lave mad i folkekøkkenet). Desuden reserverer FFD 650 pladser i en særlig Højskolecamp, på et område, der er reserveret til unge deltagere på Folkemødet.

Tilmeldingsfrist er d. 17. maj 2021, men vent ikke for længe - der plejer at være venteliste.

TILMELDING TIL BUS OG CAMP KOMMER HER TIL DECEMBER

Forhåndstilmelding for højskoler 2021

Fill out my online form.

Tilbageblik på Folkemødet 2019 (Folkemødet blev aflyst i 2020 pga. Corona)

Højskolerne og de ca. 700 medvirkende højskolemennesker er i høj grad med til at sætte et folkeligt præg på Folkemødet.

Højskolernes telt rammer tre-fire generationer. Her er en unik mulighed for at nå bredt ud. Vi står som bindeled mellem ildsjæle, professionelle og folket, hvilket er en særlig kombination. Folk der ikke nødvendigvis har et kendskab til højskolen, ser alligevel Højskolernes Folkekøkken som en garant for kvalitetsdebatter og god stemning. Vi laver kort sagt god højskole på Folkemødet.

Den generelle opfattelse og feedback fra medvirkende forstander er, at

 

”vi som bevægelse har et stort udbytte af deltagelsen. Det er vores unge, der er de unge, man møder ved debatter og indlæg. Det er vores fester, der samler også lidt ældre unge, og morgensangen samler sangglade fra mange deltagende organisationer. Det er vores måltider, der bliver talt og tweetet om. Måske er vi også den stand der besøges af flest politikere, uden at de skal på "scenen". Statsministeren kalder folkemødet sommerhøjskole for voksne. Vi kan ikke undvære folkemødet og folkemødet kan ikke undvære os. …  
Min holdning er klar. Folkemødet er blevet etableret som stedet hvor alle sektorer og interesseorganisationer mødes og møder politikere og borgere i dette land”

(citat: Lars Sonne, forstander, Suhrs)

Vi levede generelt op til vores strategiske mål i forhold til synliggørelse, fyldt telt, udsolgt mad, deltagelse i andres debatter, folkelig forankring og elevinvolvering

Ca. 700 højskoledeltagere med elever/lærere/forstandere fra 20 højskoler deltog under Folkemødet.

Rødding, Krogerup, Silkeborg, Rønshoved, Egmont, Testrup Elevforening, Grundtvigs, Frirummet, Højskolebladet, DFUNK, LOF, FN-forbundet, Landbrug & Fødevarer, UNICEF, Red Barnet Ungdom  og Højskolernes Hus medvirkede aktivt i forhold til programmet.

Odder, Suhrs, Rødding og Ubberup stod for den eftertragtede mad. Der blev udelukkende serveret vegetarisk mad baseret på økologiske og/eller lokale råvarer.

Højskoler og højskolerepræsentanter medvirkede officielt i programmet under 10 eksterne debatter, og Højskolesangbogen blev anvendt flittigt ved flere partiers og organisationers fællessangsarrangementer. Vi havde desuden program på Ungdomshøjens scene, i Folkeoplysningsteltet og på Hovedscenen med et fællessangsarrangement.

340 højskoleelever/lærere kom med FFD’s højskolebusser, og ca. 650 boede i ungdomscampen.

Billeder: https://flic.kr/s/aHsmEvBv2m  (www.flickr.com/hojskolerne)

Film: Se teaserfilm fra Folkemødet

 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Jakob Bonde Rasmussen

Kommunikationschef
Kommunikation

Strategi, kampagner, markedsføring, netværk, ambassadører, events og folkemøder.

undefined undefined undefined