Livet er ikke det samme uden højskolerne

Højskolernes fortælling er ikke én fortælling. Det er tusindvis af fortællinger!

Men én ting går alligevel igen. For stort set alle, som har været på højskole, siger, at det har haft en kæmpe betydning for deres liv.

At det har været afgørende for, hvem de er - og hvad de er blevet til. Højskolerne er med til at forme os og åbne vores horisonter. De giver os tid til at fordybe os i det, som betyder allermest for os. Om det er økologisk landbrug, kropspositvisme eller gaming, så giver højskolerne os mulighed for og tid til at praktisere det, som betyder allermest for os, og som vil præge resten af vores liv. De dygtiggør os – fagligt og menneskeligt – til at leve de liv, vi ønsker.
Alle livets facetter kan rummes af et ophold på en højskole. Opholdet kan rumme den indre rejse og den personlige udvikling. Det rummer indsigten i andre mennesker og kulturer. Det er et ophold, som vil forme dig og præge dig og din omverden under dit ophold – og resten af dit liv.

Højskolerne i Danmark har kort sagt en afgørende betydning for den enkelte person og for vores samfund. Det er derfor vi siger:
Livet er ikke det samme uden højskolerne

Metode

Metoden vil være at opbygge et kommunikationshierarki, der altid starter med, at X ikke ville være det samme uden Y – for derefter altid at ende på, at "Livet ikke er det samme uden højskolerne", hvorved de to ting kobles tæt.

I kommunikationen anvendes formen “...ville ikke være” fremfor “...er ikke”, fordi der i den ligger et promise om, hvad man kan forvente af et højskoleophold – ligesom den giver flere muligheder for budskabsdiversitet. Her er nogle eksempler på anvendelse:

Grundelement opbygning
Eksempler på anvendelse
Vi indsamler højskolefortællinger

Bring dit højskolenetværk i spil og aktiver kampagnen gennem nuværende og tidligere elever, personalet, skolekredsen, elevforeningen, sommerkursister og kommunikationskanaler.

Udgangspunktet er formlen ”X ville ikke være det samme uden Y – livet er ikke det samme uden højskolerne”, som man kan indsende og uddybe med sin historie. Så samler vi det til én stor fælles fortælling om, hvilken forskel højskole kan gøre.

Del højskolefortællinger på hojskolerne.dk/historieindsamleren

Udrulning af kampagnen i en Corona-tid

Der er momentum i forhold til at lytte til de mange nuværende og tidligere højskoleelever og kursister. Folk tænker i disse dage måske en anelse mere over livet, og det vi før tog for givet. Vi vil derfor gerne inddrage højskolemennesker allerede nu og udnytte det tomrum, som er skabt med forsamlingsforbuddet, til at indsamle brugbare historier og billeder. Historier og billeder der naturligt kan inddrages i en større kampagneindsats senere på året.

Vi arbejder med følgende plan i grove træk:

Fase 1: Maj

Indsamling af fortællinger fra nuværende og tidligere elever/kursister, som kan anvendes i kampagneøjemed. Udgangspunktet er formlen ”X ville ikke være det samme uden Y – livet er ikke det samme uden højskolerne”.

Del højskolefortællinger på hojskolerne.dk/historieindsamleren.

 

Skabeloner og bestillingsside

Vi har fået lavet skabeoner, som I er velkommen til at anvende til jeres egen kommunikation. Til juni bliver det desuden muligt let at bestille kampagnemateriale her på hjemmesiden.

Hent Kampagnemanual, hvor der er link til relevante skabeloner.

Fase 2: Sommerkampagne

En egentlig offentlig kampagne sættes i gang, så snart Corona-epidemien er på retur i Danmark. Forventningen er, at vi kan køre kampagne fra medio juni til ultimo august, hvor flere af højskolernes kurser typisk begynder.

Ud over det potentiale, der måtte være i det indsamlede materiale fra de tidligere kampagneryk, så vil vi fra centralt hold primært kommunikere med rod i budskaber, som er relateret til Coronasituationen, uden at krisen i sig selv nævnes. 

Vi håber, at alle højskoler til den tid er klar på at medvirke, så I får jeres eget budskab ud til jeres egne målgrupper – med kampagnen som afsæt.

Fase 3: Efter efterårsferien

Det tredje kampagnerul har fokus på de fortællinger, som er kommet ind fra de tidligere kampagner. 

Sideløbende vil det være naturligt at anvende ”Danmark ville ikke det samme uden fællessang” i anledning af, at Højskolesangbogens 19. udgave udkommer d. 12. november.

Feedback

Kampagnen evalueres, debatteres og justeres på årets kommunikationsseminar d. 28.-29. oktober .

Nærmere information og program kommer senere. Giv gerne løbende feedback.

Kontakt Jakob Bonde Ramussen på jbr@ffd.dk eller 21727330.

 

Venskab ville ikke være det samme uden fælles oplevelser

Eksempler på budskaber

Verden ville ikke være det samme uden handling
Danmark ville ikke være det samme uden fællessang
Kriser ville ikke være det samme uden kreativitet