Livet er ikke det samme uden højskolerne

Højskolernes fortælling er ikke én fortælling. Det er tusindvis af fortællinger!

Men én ting går alligevel igen. For stort set alle, som har været på højskole, siger, at det har haft en kæmpe betydning for deres liv.

At det har været afgørende for, hvem de er - og hvad de er blevet til. Højskolerne er med til at forme os og åbne vores horisonter. De giver os tid til at fordybe os i det, som betyder allermest for os. Om det er økologisk landbrug, kropspositvisme eller gaming, så giver højskolerne os mulighed for og tid til at praktisere det, som betyder allermest for os, og som vil præge resten af vores liv. De dygtiggør os – fagligt og menneskeligt – til at leve de liv, vi ønsker.
Alle livets facetter kan rummes af et ophold på en højskole. Opholdet kan rumme den indre rejse og den personlige udvikling. Det rummer indsigten i andre mennesker og kulturer. Det er et ophold, som vil forme dig og præge dig og din omverden under dit ophold – og resten af dit liv.

Højskolerne i Danmark har kort sagt en afgørende betydning for den enkelte person og for vores samfund. Det er derfor vi siger:
Livet er ikke det samme uden højskolerne

Metode

Metoden vil være at opbygge et kommunikationshierarki, der altid starter med, at X ikke ville være det samme uden Y – for derefter altid at ende på, at "Livet ikke er det samme uden højskolerne", hvorved de to ting kobles tæt.

I kommunikationen anvendes formen “...ville ikke være” fremfor “...er ikke”, fordi der i den ligger et promise om, hvad man kan forvente af et højskoleophold – ligesom den giver flere muligheder for budskabsdiversitet. Her er nogle eksempler på anvendelse:

Grundelement opbygning
Eksempler på anvendelse
Hjælp os med at indsamle og sprede højskolefortællinger

Bring dit højskolenetværk i spil og aktiver kampagnen gennem nuværende og tidligere elever, personalet, skolekredsen, elevforeningen, sommerkursister og kommunikationskanaler.

Alle kan bidrage med deres fortælling om deres højskolekursus ved at

Del højskolefortællinger på hojskolerne.dk/historieindsamleren

Skabe sit eget opslag og kampagnebillede på livet.hojskolerne.dk

Kampagneplaner

Medvirk i kampagnen
10. oktober
Vi viser Højskolernes grundfortælling, ved at vise alle de mennesker, der er en del af Højskolerne. Alle i højskolen og omegn og især eleverne med kærlighed til højskolen opfordres til at lave et billede i kampagnelook, med dem selv og sætningen: 
X = dit navn - ville ikke være den samme uden - Y = din højskole
Lav billedet i vores online billedegenerator her  http://livet.hojskolerne.dk/  Billederne samles på Højskolernes kanaler og evt. som plakat og kæmpebanner til events og Højskolernes Hus. 
20. oktober
Online Zoommøde FFD orienterer om kampagnen og skaber debat om, hvordan vi kommer ud over rampen sammen.
28. oktober – SKYDES KAMPAGNEN I GANG
  • 10-12 online Zoommøde I stedet for kommunikationsseminaret på Brogården holder vi et online møde med noget af det samme indhold. Og vi skal selvfølgelig tale om kampagnen.
  • Kl. 15 launch på alle kanaler Alle skoler skifter coverbilleder (FB,TW, In) til "Højskolerne ville ikke de samme uden "højskolenavn" Opfordring til at skifte profilbillede med X ville ikke være det samme som Y.
  • Højskolerne er på infoskærme, uddannelsesinstitutioner, m.m.
5. november
  • Ny kampagnefilm på YouTube m.v. Efterfølgende lanceres 4 temafilm (fællesskab/dannelse, karriere/afklaring, bæredygtighed/natur, Sport/spil (mænd som målgruppe). 
12. november
  • Højskolesangbogen udgives. Fokus på fællessang og sangbogen ikke ville være den samme uden ... (tænk gerne med)
24. november
  • Nye kurser/katalogerne Vi lancerer næste års kurser med X / Y budskaber m.m.

 

Venskab ville ikke være det samme uden fælles oplevelser

Eksempler på budskaber

Verden ville ikke være det samme uden handling
Danmark ville ikke være det samme uden fællessang
Kriser ville ikke være det samme uden kreativitet