Elevstatistik

Hvor mange elever går på de danske højskoler? Hvordan har udviklingen været de seneste år? Her kan du finde statistik og oplysninger om højskoleelever og -kursister.

Statistikbanktabeller om højskolekursisternes baggrund

Følgende tabeller er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kulturministeriet.

Højskolekursister efter kursustype, køn, alder, herkomst, enhed og tidsangivelse

Højskolekursister på lange kurser efter køn, alder, højeste fuldførte uddannelse i familien, enhed og tidsangivelse

Højskolekursister på lange kurser efter køn, alder, ækvivaleret disponibel indkomst i familien, enhed og tidsangivelse

Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, højeste fuldførte uddannelse, enhed og tidsangivelse

Højskolekursister på korte kurser efter køn, alder, personlig indkomst, enhed og tidsangivelse

Højskolekursister efter kursustype, bopælsområde, køn, institution, enhed og tidsangivelse

Elevstatistik

Lange kurser

Kurser af mere end 12 ugers varighed.

 • 2012/13        9.142
 • 2013/14        9.073
 • 2014/15        9.542
 • 2015/16       10.532
 • 2016/17       10.320
 • 2017/18       10.311
 • 2018/19       10.879

Antal elever

Ugekurser / sommerkurser

Kurser af en til to uges varighed - herunder sommerkurser, julekurser mm.

 • 2015/16        33.360
 • 2016/17        32.638
 • 2017/18        31.602
 • 2018/19        33.135

Antal kursister

Antal årselever