Afholdte kurser

Har du brug for at afdække mulighederne for vikardækning, kan du finde programmer for tidligere kurser, på listen herunder.

2020

Efterår

 

 

 

FFD's årsøde og generalforsamling
Højskolerne til Copenhagen Pride AFLYST
Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed, folkeoplysning o.a
Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed, folkeoplysning o.a

Forår 

Online-møde: Mangfoldighed på højskolerne - info om mangfoldighedspuljen
Højskolerne på Folkemødet - Højskolecamp og bus AFLYST
Online-møde: Mangfoldighed på højskolerne - info om mangfoldighedspuljen
Højskolernes Klimakonvent 2020 AFLYST
International dag 2020 AFLYST
Dialogmøde for vejledere - Jylland AFLYST
Dialogmøde for vejledere - Sjælland AFLYST
Forstandermøde forår 2020
Kursus for nye lærere 
Højskolernes topmøde 2020- Bevægelsens unge stemmer
Kursus i psykisk førstehjælp
Kursus for nye forstandere
Aftenmøde om højskolernes bæredygtighedsnetværk og mulighederne i FFD's puljemidler

2019

Efterår

Lærerkonferencen 2019
Medlems- og forstandermøde
Sekretær- og forretningsførerkursus 
Pro kursus
Højskolernes bæredygtighedsseminar #5
Kommunikationsseminar 
International Folk High School Summit 2019
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020- (18. sep.)
Opfølgningsmøde for nye forstandere
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020- (10. sep.)
Forretningsførerkursus modul 3
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020-(9. sep)
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019-2020
Mentorkursus 2019
Højskolerne til Copenhagen Pride 2019

Forår

Højskolerne på Folkemødet - bustransport
Højskolerne på Folkemødet - ungecamp
Kursus for nye højskolelærere
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Nordfyns Højskole
Orienteringsmøde om den nye ferielov 
Kursus for viceforstandere
Forretningsførerkursus - modul 2
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Mariager Højskole
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Roskilde Festival Højskole  
FFD's årsmøde og generalforsamling 2019
Dialogmøde for vejledere 2019 - Jyllandsmøde
Forstandermøde forår 2019
Skoleindkøbs medlemsmøde
Dialogmøde for vejledere 2019 - Sjællandsmøde 
Forretningsførerkursus modul 1
Højskolernes Topmøde 2019 - Hvordan skaber vi en mangfoldig højskole?
International dag 2019
Fyraftensmøde om arrangement for højskolelærere 2019 (Jylland)
Fyraftensmøde om arrangement for højskolelærere 2019 (Sjælland)
Bestyrelseskonference 2019
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Køkkenkursus

2018

Efterår

Aftenmøde om Bæredygtighedsnerværket og FFDs puljemidler
Medlems- og forstandermøde
Kursus for nye forstandere
Sekretær- og forretningsførerkursus
PRO kursus
Lederkursus - Del 3
Kommunikationsseminar
Bæredygtighedsseminar
Studietur til Bruxelles
Naturfagligt Netværk
Opfølgningsmøder på persondataforordningen - Vejle
Opfølgningsmøder på persondataforordningen - Kbh
Mentorkursus 2018
Højskolerne til Copenhagen Pride 2018

Forår

Lærermødet 2018
Højskolerne på Folkemødet - Højskolecamp og bus
Viceforstanderkursus 2018
Førstehjælp i søsport og ombord på mindre fartøjer
FFD's årsmøde og generalforsamling 2018
Bæredygtighedsseminar
Seminar om livsmestring, trivsel og mental sundhed på folkehøjskoler i Norden
Møde om persondataforordningen 2
Debatpilotuddannelse #8
Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 10-11 april 2018
Møde om persondataforordningen 1
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 2b
Forstandermøde - foråret 2018
Dialogmøde for vejledere 2018, Jyllandsmøde
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere 2B
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere 2A
Dialogmøde for vejledere 2018 – Sjællandsmøde
Møde for kombinerede høj- og efterskoler
Bestyrelseskonference 2018
Kunstlærernetværk 2018
Skoleindkøbs medlemsmøde
Musiklærernetværk
Højskolernes Topmøde – Vil du være med til at udbrede højskoleånden
International dag 2018
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018

2017

Efterår

Lærerkonference 2017 (7.-8. november)
Sekretær- og forretningsførerkursus (26.-27. oktober)
Kommunikationsseminar 2017 (11. oktober)
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere (10.-12. oktober)
PRO kursus (3.-4. oktober)
Mentorkursus 2017 (26.-27. september + 10. oktober)
Arbejdsmøde om Erasmus+ projekter (25. september)
Pædagogisk praksis i et interkulturelt læringsmiljø: Det mellemfolkelige møde (6.-7. september)

Forår

Dannelse i skolen - Lærermødet 2017 (3.-7. juli)
Højskolerne og FN's Bæredygtighedsmål (4.-5. april)
Dialogmøde København (28. marts)
Dialogmøde Jylland (30. marts)
Bestyrelseskonference (11.-12. marts)
Psykisk førstehjælp (8.-9. marts)
Kursus for viceforstandere (2.-3. marts)
Netværksmøde for musiklærere (23.-24. februar)
Det internationale arbejde på højskolen (7. februar)
Kursus i psykisk førstehjælp (17.-18. januar)

2016

Efterår

Højskolepædagogik og bæredygtighed 2.0 (13.-14. september)
Mentorkursus (21.-22. september + 4. oktober)
Lærerkonference (16.-17. november)
Udviklingsseminar om flygtninge på højskole (24. -25. oktober)
Forstandermøde/Uddannelsesdag (24.-25. november)

Højskolerne til Copenhagen Pride 202
Højskolerne til Copenhagen Pride 202
FFD's årsmøde og generalforsamling 2020