Årsmøde 2020

Tak for tilsendelse af stillerliste til valg af bestyrelsesmedlemmer - personlige medlemmer