Barselsvikar: højskolelærer i hovedfaget KUNST til Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole søger barselsvikar til hovedfaget KUNST fra 1. august 2020 til 30. juni 2021 med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist: 2. juni 2020.

Om stilllingen

På Silkeborg Højskole søger vi en barselsvikar til vores hovedfag KUNST. Stillingen løber fra den 1. august 2020 til 30. juni 2021 med mulighed for forlængelse. Vikariatet er en 100%-stilling. 

Vi søger en engageret højskolelærer, der kan inspirere elever til at lave kunst ud fra forskellige genrer og tematikker. Vi forventer, at du selv praktiserer dit fag, at du har erfaring med flere kunstgenrer, kan arbejde med flere stilarter og sætte diskussioner i gang om kunstens opgaver, funktioner og betydning i samfundet og for det enkelte menneske. 

Ud over hovedfaget i kunst skal du undervise i endnu et af vores kunstvalgfag eller et nyt fag efter aftale med forstanderen. Som højskolens kunstlærer er det en vigtig faktor, at du pædagogisk og fagligt kan favne elever i et stort spænd med meget varieret erfaringsgrundlag.

Læs hele stillingsopslaget her

Ansøgning

Sidste ansøgningsfrist er 2. juni. kl. 12.00.

Ansøgningen stiles til viceforstander Jan Hamborg Lundum på: stilling@silkeborghojskole.dk, hvor yderligere oplysninger om stillingen også kan fås.

Det forventes, at der gennem ansøgningen vedhæftes eller henvises til eksempler på egne værker, der meget gerne må vise en kunstnerisk alsidighed. 

Samtaler finder sted torsdag d. 11. juni. Har du ikke hørt fra os inden da, er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen.

Læs mere om Silkeborg Højskole