Forstander til Oure Højskole Sport og Performing Arts

Oure Højskole søger forstander med ansættelse snarest. Ansøgningsfrist den 19. december.

Om stillingen

Højskolens nuværende forstander, Jasper Gramkow Mortensen, indtræder som skoleleder på Skolerne i Oure, og vi søger derfor en ny forstander til Oure Højskole.

Højskoleforstanderen leder i dagligdagen højskolen og indgår desuden i den overordnede ledelse af Skolerne i Oure, skoleledelsen. Denne udgøres af skolelederen, økonomidirektøren, rektoren for kostgymnasiet og forstanderne for efterskolen og højskolen. Desuden er skolernes grundlægger tilknyttet som seniorkonsulent.

Forventninger til højskoleforstanderen:

• Da Skolerne i Oure er en værdibaseret skolevirksomhed, er det vigtigt, at du føler dig hjemme i skolernes værdigrundlag og pædagogiske principper og kan forbinde dem med den komplekse daglige virkelighed.

• Skolerne har en teambaseret og funktionsbestemt ledelsesstrategi, og du skal finde det naturligt at indgå i et forpligtende teamsamarbejde, der bygger på klarhed og åbenhed i beslutningsprocessen.

• Vi forventer, at din ledelsesform er dialogbaseret. Dette gælder ikke mindst i samarbejdet med højskoleeleverne.

• Da en højskole hele tiden skal opfinde sig selv, skal du være visionær og udviklingsorienteret. Du skal have samfundsmæssig indsigt og være interesseret i idéhistoriske, kulturelle og pædagogiske strømninger.

• Vi forventer, at du er et ambitiøst og visionært menneske, der tænker kreativt og handlingsorienteret i forhold til at videreudvikle højskolen som et kulturelt fyrtårn på Sydfyn.

• Du skal være betaget af højskoleformen og kunne se idéen i, at højskolens elever og ansatte mødes i en fascination af sport og performing arts i en moderne højskolekultur.

Oure Højskole har 130 elever på kurser inden for sport og musik, dans og teater af 12-45 ugers varighed.

Desuden afvikles seks ugers sommerkurser med 3000 deltagere. Højskolen har 25 lærere og er en del af Skolerne i Oure, grundlagt 1987, der desuden består af Oure Kostgymnasium og Oure Efterskole: Danmarks største ungdomscampus med 1000 elever og 250 ansatte.

Ansøgning

Ansættelse snarest. Yderligere information: Jasper Gramkow Mortensen på enten mail jm@oure.dk eller 23347043.

Ansøgningsfrist 19. december 2019 kl. 12.00. Sendes elektronisk til job@oure.dk mærket ”højskoleforstander”.

Læs mere om Oure Højskole, værdier, pædagogisk grundlag, ansatte og faciliteter på www.oure.dk