Højskoleforstander til Scenekunsthøjskolen Snoghøj

Snoghøj

Scenekunsthøjskolen Snoghøj søger en ny forstander med start december 2020 eller januar 2021. Ansøgningsfrist: 1. november.

Om højskolen

Højskolen drives i den Grundvig-Koldske ånd med særlig vægt på at styrke individet og fællesskabet, hvor der tages udgangspunkt i livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Højskolens kerneområde er scenekunst med et specifikt fokus på musical, skuespil og auteurvirksomhed. Højskolens lange kurser henvender sig til unge der ønsker at søge ind på scenekunstneriske uddannelser, særligt DDSKS (De Danske Scenekunstskoler).

Højskolen udbyder ligeledes en række ugekurser med forskellige temaer.

Vores forventninger af dig som forstander

 • At du identificerer dig med højskolens værdier.
 • At du bidrager med visioner og strategier for højskolens udvikling i samvirke med højskolens bestyrelse.
 • Du sikrer en stærk og imødekommende profil ud ad til, der lægger op til samarbejder med andre aktører inden for kulturlivet.
 • At du leder i samarbejde med ledergruppen, opretholder en inddragende dialog med personalet og er en del af det generelle højskolelivs arbejdsfælleskab og udvikling i samarbejde med folkehøjskolernes forening.
 • At du har indsigt i og sans for økonomi, så du sammen med bestyrelsen og højskolens administration sikrer en fortsat sund økonomi.
 • At du kan bygge nære relationer til højskolens lokalområde og forstår at udvikle disse relationer til glæde og gavn for såvel højskolen som lokale
 • At du er god til at skabe netværk lokalt, nationalt og internationalt, at du repræsenterer skolen udadtil, og at du er med til at gøre højskolen synlig.
 • At du faciliterer relationerne mellem ansatte, bestyrelse, og skolekreds.
 • At du bor i højskolens forstanderbolig eller kan komme til højskolen indenfor en halv time fra din bopæl.

Læs stillingsopslaget her

Vi tilbyder

 • Et spændende og udfordrende job, hvor arbejdet med unge mennesker er et væsentligt element.
 • Et personale, der har stor erfaring med undervisning på og drift af en højskole.
 • En højskole med tradition for stor mangfoldighed blandt eleverne.
 • En arbejdsplads i historiske rammer, i en spændende bygningsmasse og med unik beliggenhed ned til Lillebælt
 • Tæt sparring med bestyrelsen.
 • Løn efter kvalifikationer og cirkulære BEK nr 140 af 10/02/2016 udstedt af kulturministeriet.

Elever og kapacitet

Skolen har sit hovedfokus på lange kurser der er primært retter sig mod scenekunst.

Om sommeren udbydes forskellige ugekurser, bla. Kajak, dykning, salsa, yoga m.m.

Skolen rummer 75-80 elever.

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV samt eventuelt referencer og spørgsmål skal sendes pr. mail til bestyrelsesformand, Nikolaj Bramsø, bestyrelse@snoghoj.dk  

Der er ansøgningsfrist 1. november.

Første samtalerunde forventes afholdt 10. og 12. november fra kl. 17:00.

Anden samtalerunde forventes afholdt 17. november fra kl. 17:00.

Besøg og rundvisning på højskolen kan aftales med Kst. forstander Susanne Ærenlund, tlf. 50507378.

Du kan læse mere om højskolen på https://www.snoghoj.dk/